veletrh. soc. sl. 2017

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

 

Vážení návštěvníci,

 

rád bych Vás přivítal na webových stránkách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a v krátkosti Vám naši organizaci představil.

ÚSS 4 vznikl v roce 2000 za účelem zajišťování sociálních služeb na území Prahy 4. V rámci naší činnosti poskytujeme nejen pečovatelské a odlehčovací služby, ale také služby denního stacionáře nebo základní sociální poradenství. Naši zaměstnanci a spolupracovníci se každý den podílejí na zajištění důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů. Díky aktivitám klubů seniorů zároveň pomáháme ohroženým skupinám začlenit se do kolektivu lidí podobného věku, předejít osamělosti, realizovat individuální koníčky, a udržet si tak duševní činorodost.

Sociální služby mají v aktivizaci života seniorů a zdravotně znevýhodněných osob nezastupitelnou úlohu, a proto nás těší, že právě ÚSS 4 nabízí opravdu široké spektrum aktivit, které mohou dotčené skupiny občanů využít. Naši péči se snažíme neustále inovovat, přizpůsobovat, a vyhovět tak přáním a požadavkům každého jednotlivce. V případě, že Vás tedy některá z nabízených činností zaujme, neváhejte se obrátit na naše pracovníky, kteří jsou připraveni poskytnout Vám kvalitní a odborné služby.

Za celou organizaci doufám, že na těchto stránkách najedete veškeré informace, které hledáte, a že s našimi službami budete vždy spokojeni.

 

Ing. Jan Schneider, pověřený řízením ÚSS 4

Návštěva delegace z Jižní Koreje

V pátek 9. září t.r. jsme měli možnost přivítat v Ústavu sociálních služeb delegaci úředníků státní a regionální správy z radnice města Paju, zabývajících se sociální tématikou v Jižní Koreji.  Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli zázemí Domu s pečovatelskou službou v Podolské ulici, shlédli prezentaci služeb, které naše organizace zajišťuje a pohovořili s ředitelem a některými dalšími pracovníky o činnosti ÚSS4. Zejména je zaujalo to, že v naší organizaci zajišťujeme i sociálně aktivizační činnosti pro seniory. Hosté ve svých dotazech projevili zájem též o aktuální systém sociální péče v ČR. Byla to již druhá návštěva z Koreje, což je zřejmým  důkazem toho, že zájem o bližší informace týkajících se námi poskytovaných služeb i nadále trvá.

dsc_0114 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0119 dsc_0120 dsc_0121 dsc_0122 dsc_0123 dsc_0124 dsc_0125 dsc_0126 dsc_0128 dsc_0130 dsc_0132 dsc_0135 dsc_0138 dsc_0148 dsc_0151 dsc_0157 dsc_0158 dsc_0159 dsc_0164 dsc_0166 dsc_0169 dsc_0170 dsc_0172 dsc_0173 dsc_0177 dsc_0179 dsc_0186 dsc_0187 dsc_0188 dsc_0190 dsc_0197 dsc_0201 dsc_0203 dsc_0208 dsc_0209 dsc_0216 dsc_0217 dsc_0219 dsc_0220 dsc_0221 dsc_0225 dsc_0229 dsc_0231 dsc_0232 dsc_0239 dsc_0240 dsc_0242 dsc_0245 dsc_0247 dsc_0249 dsc_0259 dsc_0261 dsc_0262 dsc_0266 dsc_0267 dsc_0269 dsc_0270 dsc_0275 dsc_0278 dsc_0280 dsc_0283 dsc_0284 dsc_0287 dsc_0290

dsc_0291 dsc_0292 dsc_0295 dsc_0298 dsc_0304 dsc_0305 dsc_0310 dsc_0314 dsc_0318 dsc_0323 dsc_0324

 

Slovo ředitele

 

Vážení obyvatelé Prahy 4,

nastalo období krásného počasí, léta, čas dovolených a chvíle, na které se lidé těší, protože jim slunečné dny přinášejí radost a dobrou náladu. Uplynulý půlrok nám v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 přinesl také mnohé radosti z povedených akcí a projektů, ale také nás ujistil o smyslu naší práce. Ukázal nám i to, že je stále co zlepšovat a naše snažení musí jít pořád dál. Každý kdo se věnuje oboru sociálních služeb, by měl být pro tuto činnost zapálený a dělat ji hlavně srdcem, jinak se výsledky jeho práce dostaví velice těžko.

A co tedy konkrétně máme za sebou a hlavně také před sebou?

V rámci pečovatelských služeb jsme rozdělili jeden z okrsků, takže jsou naše služby blíže seniorům z Novodvorské, Lhotky a Krče. V květnu jsme také do našeho týmu přibrali novou vedoucí úseku pečovatelsko-ošetřovatelských služeb paní Mgr. Petru Innemanovou, do které vkládáme velké naděje a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

V neposlední řadě se uskutečnilo několik akcí a velice příjemných setkání seniorů a zaměstnanců, které si všichni jistě patřičně společně užili. Mám na mysli například setkání obyvatel  Domů s pečovatelskou službou Podolská a Marie Cibulkové, nebo s našimi uživateli  Odlehčovacího zařízení Jílovská při odpoledním grilování. V rámci našich aktivizačních činností jsme s našimi seniory navštívili historické budovy Národního divadla v Praze, zúčastnili se  exkurze pražského letiště Ruzyně a vydali se na výlet na zámek v Horšovském Týně.

Díky projektu „Mezi námi“ se pravidelně setkávali senioři s dětmi z MŠ Jílovská a MŠ Nedvědovo náměstí a trávili společně zábavná odpoledne plná písniček, tanečků a vyrábění různých výrobků.

Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou Branická bude jistě potěšující zpráva, že přes léto probíhá výstavba nového výtahu. Zároveň s tím bude v objektu instalován nový kamerový a čipový systém, což zásadně zvýší bezpečnost obyvatel celého domu.

Na podzim a to konkrétně 20. září t.r., nás opět čeká tradiční plavba seniorů lodí po Vltavě, která se může uskutečnit i díky našim sponzorům, kterých si moc vážíme.

Půlroční výčet je velmi pestrý a bohatý a proto musím také zmínit jednu moc důležitou věc. Vše co se podařilo je dílem našeho týmu a našich zaměstnanců, kteří svojí práci věří a mnoho jí i obětují.

Dovolte mi, abych i touto formou srdečně poděkoval všem pracovníkům Ústavu sociálních služeb za jejich práci a popřál prožití klidného léta.

Těším se na další spolupráci a na to, jak společně v našem zařízení poskytneme všem klientům kvalitní a moderní péči a sociální služby.

S úctou

   Ing. Jan Schneider, pověřený řízením ÚSS4

100_2556

V Praze 4 se setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb

V úterý 19. dubna se v prostorách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na území této městské části. V rámci záměru vytvořit jednotné informační centrum si během tohoto setkání předali svoje zkušenosti a nastavili systém vzájemné spolupráce.

Jedním z důležitých témat, kterým se účastníci tohoto prvního setkání zabývali, bylo další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Většina zúčastněných se shodla, že je pro zkvalitňování poskytované péče rozvoj pracovníků velmi důležitý, ale v současné době je hlavním problémem  časové vytížení těchto zaměstnanců. Další zkušenosti si účastníci vyměnili v oblasti odborných stáží ve svých zařízeních a vzájemně si vyměnili další zkušenosti z praxe.

„Naše městská část má poměrně širokou síť poskytovatelů sociálních služeb. Našim obyvatelům by rozhodně nepřineslo nic dobrého, kdybychom mezi sebou nekomunikovali a vnímali se jako konkurenti. Proto jsme toto setkání zorganizovali a budeme se snažit zprovoznit jednotné informační centrum, které lidem pomůže najít sociální službu, kterou momentálně hledají,“ uvedl pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Ing. Jan Schneider.

 

Personální změna

Od 1.12.2015 je řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4 pověřen Bc. Jan Schneider.

Jak Ústav sociálních služeb v Praze 4 proniká na Dálný východ

V pátek 30. října t.r. jsme měli možnost přivítat v Podolí 20 člennou delegaci zástupců samospráv z jižní Koreje, kteří působí v oblasti sociální péče. Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli dům s pečovatelskou službou v Podolské ulici 208/31 a poté pobesedovali s ředitelem ÚSS4 a některými dalšími vedoucími pracovníky o činnosti ÚSS4, hosté se ale též zajímali o aktuální systém sociální péče v ČR. Zejména kvitovali to, že v naší republice, na rozdíl od Korejské republiky, existuje solidární systém důchodového pojištění. Po dvou návštěvách z Japonska v minulých letech,  je návštěva z Koreje zřejmým  důkazem   povědomosti o našem zařízení v tak vzdálených zemích. Díky provizi z této návštěvy je finančně zabezpečena exkurze našich seniorů do veřejnosti obvykle nepřístupných prostor Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, kterou plánujeme na jaro příštího roku.

Z návštěvy přinášíme několik fotografií.

Miloš Hájek, ředitel ÚSS4

PLAVBA SENIORŮ HISTORICKÝM PARNÍKEM VYŠEHRAD

Dne 16.9.2015 se členové Klubů seniorů provozovaných Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (dále též ÚSS4) zúčastnili již 5. jubilejní plavby historickým parníkem Vyšehrad. Plavbu pořádal pro seniory ÚSS4. Seniory jsme přivítali v přístavišti na Rašínově nábřeží a mnozí ani netušili, že opět vstupují na nejstarší parník, který doposud brázdí hladinu řeky Vltavy.

Jeho historie sahá až do doby před druhou světovou válkou, dokončen byl roku 1938. Během dvouhodinové plavby jsme mimo jiné mohli obdivovat Vyšehrad, Karlův most, Národní divadlo, Kampu i Právnickou fakultu. Parník proplul několikrát i zdymadlem a dostal se tak, až k ostrovu Štvanice. Počasí nám tentokrát velmi přálo, a tak většina seniorů využila i možnosti návštěvy horní otevřené paluby.

ÚSS4 již tradičně jako každý rok zajistil během plavby umělecký program. Hosty plavby byli novinář a sportovní komentátor pan Jaroslav Suchánek a umělecké pěvecké duo Marie Hanzelková a Jiří Škvára, kteří svými vystoupeními zpříjemnili pěkné odpoledne. K poslechu seniorům hrála oblíbená kapela SONET a nechybělo ani malé pohoštění výborným zákuskem a kávou.

Akce zaznamenala opět značný ohlas a zpříjemnila seniorům krásné letní odpoledne. Akce se mohla konat i díky finanční podpoře našich sponzorů.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Jarní výlet seniorů

Dne 9.6.2015 se konal další jednodenní výlet seniorů z Klubů seniorů provozovaných  Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4). Senioři navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde Antonín Dvořák trávil mnoho času a zkomponoval zde svá nejznámější díla. Dvořákův památník se nachází v novorenesančním zámečku, který postavil jeho švagr Václav Kounic.

Další zastávkou bylo město Příbram, kde pro seniory otevřel pan farář kostel Sv. Jakuba.

Po dobrém obědě a posezením v cukrárně si senioři prohlédli město Příbram a dále pokračovali do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, spisovatel zde pobýval s manželkou Olgou Scheinpflugovou. Zval si na letní sídlo své přátele a jeho chloubou byla nádherná zahrada, které se pečlivě věnoval. Zde napsal svá významná díla – Válku s mloky, Bílou nemoc a Matku. Zajímavým zážitkem pro účastníky výletu byl i výklad průvodce spojený s dokumentárním filmem o životě Karla Čapka. Z akce přinášíme příslušnou fotodokumentaci.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4