Naše elektromobily

Naše elektromobily zaujaly i v  reportáži České televize, aneb jak jdeme vstříc novým trendům a technologiím.

 

 

 

 

Informoval o nás časopis Tučňák

V červnovém čísle časopisu Tučňák padla zmínka i o nás.

Veletrh sociálníchslužeb HELP fair

Takto jsme se prezentovali na Veletrhu sociálních služeb HELP fair na Střeleckém ostrově v Praze.

veletrh. soc. sl. 2017

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

 

Vážení návštěvníci,

 

rád bych Vás přivítal na webových stránkách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a v krátkosti Vám naši organizaci představil.

ÚSS 4 vznikl v roce 2000 za účelem zajišťování sociálních služeb na území Prahy 4. V rámci naší činnosti poskytujeme nejen pečovatelské a odlehčovací služby, ale také služby denního stacionáře nebo základní sociální poradenství. Naši zaměstnanci a spolupracovníci se každý den podílejí na zajištění důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů. Díky aktivitám klubů seniorů zároveň pomáháme ohroženým skupinám začlenit se do kolektivu lidí podobného věku, předejít osamělosti, realizovat individuální koníčky, a udržet si tak duševní činorodost.

Sociální služby mají v aktivizaci života seniorů a zdravotně znevýhodněných osob nezastupitelnou úlohu, a proto nás těší, že právě ÚSS 4 nabízí opravdu široké spektrum aktivit, které mohou dotčené skupiny občanů využít. Naši péči se snažíme neustále inovovat, přizpůsobovat, a vyhovět tak přáním a požadavkům každého jednotlivce. V případě, že Vás tedy některá z nabízených činností zaujme, neváhejte se obrátit na naše pracovníky, kteří jsou připraveni poskytnout Vám kvalitní a odborné služby.

Za celou organizaci doufám, že na těchto stránkách najedete veškeré informace, které hledáte, a že s našimi službami budete vždy spokojeni.

 

Ing. Jan Schneider, pověřený řízením ÚSS 4

Návštěva delegace z Jižní Koreje

V pátek 9. září t.r. jsme měli možnost přivítat v Ústavu sociálních služeb delegaci úředníků státní a regionální správy z radnice města Paju, zabývajících se sociální tématikou v Jižní Koreji.  Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli zázemí Domu s pečovatelskou službou v Podolské ulici, shlédli prezentaci služeb, které naše organizace zajišťuje a pohovořili s ředitelem a některými dalšími pracovníky o činnosti ÚSS4. Zejména je zaujalo to, že v naší organizaci zajišťujeme i sociálně aktivizační činnosti pro seniory. Hosté ve svých dotazech projevili zájem též o aktuální systém sociální péče v ČR. Byla to již druhá návštěva z Koreje, což je zřejmým  důkazem toho, že zájem o bližší informace týkajících se námi poskytovaných služeb i nadále trvá.

dsc_0114 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0119 dsc_0120 dsc_0121 dsc_0122 dsc_0123 dsc_0124 dsc_0125 dsc_0126 dsc_0128 dsc_0130 dsc_0132 dsc_0135 dsc_0138 dsc_0148 dsc_0151 dsc_0157 dsc_0158 dsc_0159 dsc_0164 dsc_0166 dsc_0169 dsc_0170 dsc_0172 dsc_0173 dsc_0177 dsc_0179 dsc_0186 dsc_0187 dsc_0188 dsc_0190 dsc_0197 dsc_0201 dsc_0203 dsc_0208 dsc_0209 dsc_0216 dsc_0217 dsc_0219 dsc_0220 dsc_0221 dsc_0225 dsc_0229 dsc_0231 dsc_0232 dsc_0239 dsc_0240 dsc_0242 dsc_0245 dsc_0247 dsc_0249 dsc_0259 dsc_0261 dsc_0262 dsc_0266 dsc_0267 dsc_0269 dsc_0270 dsc_0275 dsc_0278 dsc_0280 dsc_0283 dsc_0284 dsc_0287 dsc_0290

dsc_0291 dsc_0292 dsc_0295 dsc_0298 dsc_0304 dsc_0305 dsc_0310 dsc_0314 dsc_0318 dsc_0323 dsc_0324

 

Slovo ředitele

 

Vážení obyvatelé Prahy 4,

nastalo období krásného počasí, léta, čas dovolených a chvíle, na které se lidé těší, protože jim slunečné dny přinášejí radost a dobrou náladu. Uplynulý půlrok nám v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 přinesl také mnohé radosti z povedených akcí a projektů, ale také nás ujistil o smyslu naší práce. Ukázal nám i to, že je stále co zlepšovat a naše snažení musí jít pořád dál. Každý kdo se věnuje oboru sociálních služeb, by měl být pro tuto činnost zapálený a dělat ji hlavně srdcem, jinak se výsledky jeho práce dostaví velice těžko.

A co tedy konkrétně máme za sebou a hlavně také před sebou?

V rámci pečovatelských služeb jsme rozdělili jeden z okrsků, takže jsou naše služby blíže seniorům z Novodvorské, Lhotky a Krče. V květnu jsme také do našeho týmu přibrali novou vedoucí úseku pečovatelsko-ošetřovatelských služeb paní Mgr. Petru Innemanovou, do které vkládáme velké naděje a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

V neposlední řadě se uskutečnilo několik akcí a velice příjemných setkání seniorů a zaměstnanců, které si všichni jistě patřičně společně užili. Mám na mysli například setkání obyvatel  Domů s pečovatelskou službou Podolská a Marie Cibulkové, nebo s našimi uživateli  Odlehčovacího zařízení Jílovská při odpoledním grilování. V rámci našich aktivizačních činností jsme s našimi seniory navštívili historické budovy Národního divadla v Praze, zúčastnili se  exkurze pražského letiště Ruzyně a vydali se na výlet na zámek v Horšovském Týně.

Díky projektu „Mezi námi“ se pravidelně setkávali senioři s dětmi z MŠ Jílovská a MŠ Nedvědovo náměstí a trávili společně zábavná odpoledne plná písniček, tanečků a vyrábění různých výrobků.

Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou Branická bude jistě potěšující zpráva, že přes léto probíhá výstavba nového výtahu. Zároveň s tím bude v objektu instalován nový kamerový a čipový systém, což zásadně zvýší bezpečnost obyvatel celého domu.

Na podzim a to konkrétně 20. září t.r., nás opět čeká tradiční plavba seniorů lodí po Vltavě, která se může uskutečnit i díky našim sponzorům, kterých si moc vážíme.

Půlroční výčet je velmi pestrý a bohatý a proto musím také zmínit jednu moc důležitou věc. Vše co se podařilo je dílem našeho týmu a našich zaměstnanců, kteří svojí práci věří a mnoho jí i obětují.

Dovolte mi, abych i touto formou srdečně poděkoval všem pracovníkům Ústavu sociálních služeb za jejich práci a popřál prožití klidného léta.

Těším se na další spolupráci a na to, jak společně v našem zařízení poskytneme všem klientům kvalitní a moderní péči a sociální služby.

S úctou

   Ing. Jan Schneider, pověřený řízením ÚSS4

100_2556

V Praze 4 se setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb

V úterý 19. dubna se v prostorách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na území této městské části. V rámci záměru vytvořit jednotné informační centrum si během tohoto setkání předali svoje zkušenosti a nastavili systém vzájemné spolupráce.

Jedním z důležitých témat, kterým se účastníci tohoto prvního setkání zabývali, bylo další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Většina zúčastněných se shodla, že je pro zkvalitňování poskytované péče rozvoj pracovníků velmi důležitý, ale v současné době je hlavním problémem  časové vytížení těchto zaměstnanců. Další zkušenosti si účastníci vyměnili v oblasti odborných stáží ve svých zařízeních a vzájemně si vyměnili další zkušenosti z praxe.

„Naše městská část má poměrně širokou síť poskytovatelů sociálních služeb. Našim obyvatelům by rozhodně nepřineslo nic dobrého, kdybychom mezi sebou nekomunikovali a vnímali se jako konkurenti. Proto jsme toto setkání zorganizovali a budeme se snažit zprovoznit jednotné informační centrum, které lidem pomůže najít sociální službu, kterou momentálně hledají,“ uvedl pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Ing. Jan Schneider.

 

Personální změna

Od 1.12.2015 je řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4 pověřen Bc. Jan Schneider.

Jak Ústav sociálních služeb v Praze 4 proniká na Dálný východ

V pátek 30. října t.r. jsme měli možnost přivítat v Podolí 20 člennou delegaci zástupců samospráv z jižní Koreje, kteří působí v oblasti sociální péče. Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli dům s pečovatelskou službou v Podolské ulici 208/31 a poté pobesedovali s ředitelem ÚSS4 a některými dalšími vedoucími pracovníky o činnosti ÚSS4, hosté se ale též zajímali o aktuální systém sociální péče v ČR. Zejména kvitovali to, že v naší republice, na rozdíl od Korejské republiky, existuje solidární systém důchodového pojištění. Po dvou návštěvách z Japonska v minulých letech,  je návštěva z Koreje zřejmým  důkazem   povědomosti o našem zařízení v tak vzdálených zemích. Díky provizi z této návštěvy je finančně zabezpečena exkurze našich seniorů do veřejnosti obvykle nepřístupných prostor Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, kterou plánujeme na jaro příštího roku.

Z návštěvy přinášíme několik fotografií.

Miloš Hájek, ředitel ÚSS4