Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
VZOR – Návštěva zájemce o pečovatelskou službu

Denní stacionář

Vnitřní pravidla
Žádost
Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Dům seniorů

Vnitřní pravidla s platností od 1.1.2017
Žádost o odlehčovací služby
Souhlas uživatele odlehčovacích služeb s poskytovaním os. údajů
Dotazník – Dům seniorů
Posudek registrujícího praktického lékaře
Při nástupu do Domu seniorů je nutné mít s sebou
Prohlášení kontaktní osoby uživatele sociálních služeb
Seznam oblečení, obuvi a drobných předmětů k pobytu
Smlouva o poskytování pobytových odlehčovacích služeb -muž

Smlouva o poskytování pobytových odlehčovacích služeb-žena