Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
VZOR – Návštěva zájemce o pečovatelskou službu

Poučení o ochraně osobních údajů

Denní stacionář

Vnitřní pravidla
Žádost
Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Poučení o ochraně osobních údajů

Dům seniorů

Vnitřní pravidla s platností od 1.1.2018
Žádost o přijetí
Souhlas uživatele odlehčovacích služeb s poskytovaním informací o zdravotním stavu
Dotazník – Dům seniorů
Posudek registrujícího praktického lékaře
Při nástupu do Domu seniorů je nutné mít s sebou
Prohlášení kontaktní osoby uživatele sociálních služeb
Seznam oblečení, obuvi a drobných předmětů k pobytu
Smlouva o poskytování pobytových odlehčovacích služeb

Poučení o ochraně osobních údajů

 

GDPR

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Poučení o ochraně osobních údajů