Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla
Smlouva o poskytování pečovatelské služby

VZOR – Návštěva zájemce o pečovatelskou službu

Poučení o ochraně osobních údajů

Standardy kvality pečovatelské služby

Denní stacionář

Vnitřní pravidla
Žádost
Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Poučení o ochraně osobních údajů

Standardy kvality sociálních služeb – denní stacionář

Dům seniorů – odlehčovací zařízení

 

(první kontakt: stáhnout  vyplnit praktickým lékařem a žádost klientem)

Žádost o přijetí

Posudek registrujícího praktického lékaře

(Ostatní fomuláře pro další kontakt:)

Prohlášení kontaktní osoby uživatele sociálních služeb

Souhlas uživatele odlehčovacích služeb s poskytovaním informací o zdravotním stavu

Poučení o ochraně osobních údajů

Smlouva o poskytování pobytových odlehčovacích služeb

(Další informace)

Seznam oblečení, obuvi a drobných předmětů k pobytu

Při nástupu do Domu seniorů je nutné mít s sebou

Vnitřní pravidla

 

Domácí řád

Návštěvní řád

 

Standardy kvality pobytových odlehčovacích služeb

 

GDPR

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Poučení o ochraně osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů