Dům seniorů

Poslání pobytových odlehčovacích služeb

Posláním pobytových odlehčovacích služeb je poskytování těchto služeb občanům Prahy 4 – jejich uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

V případě volné kapacity, je možné přijímat klienty i z jiné oblasti.

Cíle pobytových odlehčovacích služeb

Tyto služby umožňují přechodný pobyt jejich uživatelů v domu seniorů OZ Jílovská po dobu dovolené, onemocnění či pracovního zaneprázdnění pečující osoby/rodiny o uživatele služeb, případně k tomu, aby pečující osoba načerpala novou sílu a odpočinula si při péči o uživatele těchto služeb.

Ke každému uživateli sociální služby je přistupováno individuálně.

Důvody, proč uživatelé využívají našich služeb, jsou různé např. : ke zdokonalení chůze, zlepšení soběstačnosti či k jejímu udržení, na vlastní přání uživatele – požaduje na určitou dobu změnu prostředí, k umožnění kontaktu s jinými lidmi podobného stáří, v případě provádění stavebních nebo adaptačních prací v bytě (např. malování s velkým úklidem), v případech dlouhodobějších návštěv s malými dětmi v místě jeho bydliště, k využití zimní zahrady a venkovní terasy, k rehabilitačním účelům, ke zlepšení celkového zdravotního stavu uživatele služby.

Nepříznivá životní situace uživatele služby nastane např. za situace, kdy se rodina nemůže o svého rodinného příslušníka – seniora starat, při náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu, kdy je zapotřebí zajistit mu celodenní péči. Důvodem jeho pobytu u nás může být i náhlé úmrtí v rodině.

Poskytnutím pobytové odlehčovací služby je uživateli zajištěno celodenní ubytování a stravování, dostává pravidelně předepsané léky, je nad ním zajištěn zdravotní dohled, zabezpečena jeho hygiena a ošetřovatelská péče, poskytnuta předepsaná rehabilitace. Uživatel služby se setkává s dalšími uživateli služby, takže není sám, resp. sociálně izolován.

Zásady, které ÚSS 4 dodržuje při poskytování pobytových odlehčovacích služeb jsou dány v Etickém kodexu ÚSS 4 – poskytovatele sociálních služeb.

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, senioři (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let).