Provozní doba, Domácí řád a Návštěvní řád, Dokumenty ke stažení

Provozní doba domu seniorů: nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Dům seniorů OZ Jílovská je určen ke krátkodobému přechodnému pobytu uživatelů odlehčovacích služeb.

 

(první kontakt: stáhnout  vyplnit praktickým lékařem a žádost klientem)

Žádost o přijetí

Posudek registrujícího praktického lékaře

 

(Ostatní fomuláře pro další kontakt:)

Prohlášení kontaktní osoby uživatele sociálních služeb

Souhlas uživatele odlehčovacích služeb s poskytovaním informací o zdravotním stavu

Souhlas s pořizováním foto, audio a video dokumentace

Poučení o ochraně osobních údajů

Smlouva o poskytování pobytových odlehčovacích služeb

 

(Další informace)

Co si vzít na odlehčovací službu s sebou

Seznam oblečení, obuvi a drobných předmětů k pobytu

Vnitřní pravidla s platností od 1.1.2018

 

Domácí řád

Návštěvní řád

 

Standardy kvality pobytových odlehčovacích služeb