Zajištění ošetřovatelské péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují registrované zdravotní sestry, které získaly oprávnění pracovat bez odborného dohledu. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, na základě smluv, uzavřených se zdravotními pojišťovnami.

Ústav sociálních služeb v Praze 4 uzavřel smlouvy o hrazení úkonů zdravotní péče v DS OZ Jílovská s těmito pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)