Kontakty

Přijímání dokumentů/podatelna

(dle § 2, odst. 3 vyhlášky MV ČR č. 259/2012 Sb.)
Veškeré dokumenty, určené pro Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvkovou organizaci, se v analogové, tj. listinné podobě a v digitální podobě (na přenosných nosičích dat – CD, DVD) doručují na následující adresu:
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31
147 00 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:
pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 hod.
pátek 7:30 – 15:00 hod.

Elektronická adresa podatelny:
info@uss4.cz

ID datové schránky: ceqwkp5

Další údaje k Ústavu sociálních služeb v Praze 4:
IČ: 70886199
telefon: 241 434 160 , 296 320 111 (recepce – ústředna)
241 431 380, 296 320 113  (sekretariát)296 320 115, 777 480 016 (personalistka)296 320 324, 773 791 408 (sociální pracovnice)773 791 408 (přijímání žádostí do DPS) 

internetové stránky: www.uss4.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Nedvědovo nám. 1, Praha 4
číslo účtu: 81359399/0800