Kontakty

Přijímání dokumentů/podatelna

(dle § 2, odst. 3 vyhlášky MV ČR č. 259/2012 Sb.)
Veškeré dokumenty, určené pro Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvkovou organizaci, se v analogové, tj. listinné podobě a v digitální podobě (na přenosných nosičích dat – CD, DVD) doručují na následující adresu:
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 208/31
147 00 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:
pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 hod.
pátek 7:30 – 15:00 hod.

Elektronická adresa podatelny:
info@uss4.cz

ID datové schránky: ceqwkp5

Další údaje k Ústavu sociálních služeb v Praze 4:
IČ: 70886199
telefon: 296 320 111 (recepce – ústředna)
296 320 113  (sekretariát)

777 480 024 sekretářka ředitele Monika Čáslavská296 320 115, 777 480 016 personalistka Hana Durdíková296 320 324, 773 791 408 sociální pracovnice Bc. Monika Křížková773 791 408 přijímání žádostí do DPS Bc. Monika Křížková296 320 112 právnička JUDr. Heda Nejedláinternetové stránky: www.uss4.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Nedvědovo nám. 1, Praha 4
číslo účtu: 81359399/0800