Centrum neformální péče v Praze 4

Název projektu: Centrum neformální péče v Praze 4

Stručný popis projektu a jeho cílů:

Ústav sociálních služeb v Praze 4 odstartoval v září  projekt, v rámci kterého bude v městské části Praze 4 zřízeno Centrum neformální péče. Cílem aktivit Centra neformální péče je pomoci stabilizovat socioekonomickou situaci pečujících a sladit institucionální a osobní péči o blízkého člověka.  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Nové Centrum,  které vzniká při Ústavu sociálních služeb v Praze 4, bude poskytovat pečujícím zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, vzdělávání a odborné kurzy.

Fáze I – Příprava a zahájení provozu Centra neformální péče

Příprava spočívá v organizačním ukotvení a personálním zajištění pozic, probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Bude připravována realizace odborných kurzů a harmonogram školení. Vznik Centra bude propagován u poskytovatelů podpůrných služeb a organizací především na MČ Praha 4.

V této fázi bude neformálním pečovatelům nabídnuto:

 • Sociální poradenství

Individuálním sociálním poradenství propojíme neformální pečovatele s formální péčí, tj. umožníme a nabídneme vhodné kombinace služeb a to už od září 2018.

Oblasti poradenství:

 1. Přehled sociálních služeb v místě bydliště
 2. Poradenství a výběr kompenzačních pomůcek (včetně půjčení) http://uss4.cz/o-nas/pujcovani-rehabilitacnich-a-kompenzacnich-pomucek/
 3. Zákonné nároky na finanční podporu

Složení realizačního týmu po dobu přípravné fáze (1. 9. 2018 – 31. 12. 2018):

Garant Centra neformálních služeb: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová, romana.jarosova@uss4.cz,  773 791 423

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 1: Tereza Kazan, ps1@uss4.cz, 733 664 687

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 2: Jana Cucová ps2@uss4.cz, 605 257 980

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 3: Jana Hůlová, ps3@uss4.cz, 723 126 623

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 4: Pavla Bárová, ps4@uss4.cz, 605 241 550

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 5: Renata Endrštová, ps5@uss4.cz, 603 835 515

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 6, Martina Boučková, ps6@uss4.cz, 776 367 170

Projektová manažerka paní Dana Zichová, dana.zichova@uss4.cz

Fáze II – Provoz Centra neformální péče

Zahájení provozu je plánováno na 1. 1. 2019. Centrum bude fungovat jako centrální podpůrná jednotka pro asistenci/pomoc neformálním pečovatelům, která bude dlouhodobě provázet neformální pečovatele různými fázemi a intenzitou neformální péče, s důrazem na zajištění jejich potřeb a zlepšení jejich situace.

V této fázi bude neformálním pečovatelům k výše uvedenému sociálnímu poradenství dále nabídnuto:

 • Odborné vzdělávání

Pro neformální pečovatele s výhledem dlouhodobé péče budeme pořádat odborné kurzy, které mají mimo jiné napomoci k provádění správných manipulačních i aktivizačních technik a zefektivnění či zmírnění nároků celkové činnosti neformálního pečovatele.

Rámcové okruhy vzdělávání (konkrétní témata budou upřesněna začátkem roku 2019):

 1. Základy péče

Základní techniky péče (oblékání, polohování, hygiena).

 1. Speciální komunikace

Principy komunikace s osobami trpícími Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí, demencí a dalšími degenerativními poruchami, zvládání jejich chování nálad a nácvik pomocných aktivit.

 1. Aktivizační techniky

Rozdílné formy terapie a aktivizaci (senzorická stimulace, orientace v prostoru, apod.).

 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

Tato služba bude uspokojovat potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posílíme psychický stav neformálních pečovatelů, umožníme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomůžeme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity bude řídit psycholožka, která přímo bude organizovat svépomocné skupiny a povede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabídneme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině
 • Socioekonomická aktivizace

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli bude tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabídneme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)
 • Poradenství pro paliativní péči

V neposlední řadě nabídne náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob.

Cílem bude pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství bude zahrnovat i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

Fáze III – Přechod na udržitelnost

Centrum se stabilizuje a přejde na režim vlastního financování.

Další informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

Výše dotace: 5 156 250,- Kč

Spoluúčast: 257 812,50,- Kč

 

Název projektu: Centrum neformální péče – stručný popis

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby

KODEX Centra neformální péče