Centrum neformální péče v Praze 4

Název projektu: Centrum neformální péče v Praze 4

 

Kalendář bezplatných akcí pro pečující osoby naleznete zde:

TERMÍNY SVÉPOMOCNÉ SKUPINY (vede psycholožka Martina Bezoušková), místo konání Podolská 208/31

15:00 – 17:00:                                     10:00 – 12:00:

7.5.2019 úterý                                    21.5.2019 úterý

6.6.2019 čtvrtek                                20.6.2019 čtvrtek

Stručný popis projektu a jeho cílů:

Ústav sociálních služeb v Praze 4 odstartoval v září  projekt, v rámci kterého bude v městské části Praze 4 zřízeno Centrum neformální péče. Cílem aktivit Centra neformální péče je pomoci stabilizovat socioekonomickou situaci pečujících a sladit institucionální a osobní péči o blízkého člověka.  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Nové Centrum,  které vzniklo při Ústavu sociálních služeb v Praze 4, poskytuje pečujícím zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, poradenství pro paliativní péči, vzdělávání a odborné kurzy.

Zahájení provozu bylo 1. 1. 2019. Centrum funguje jako centrální podpůrná jednotka pro asistenci/pomoc neformálním pečovatelům, která má dlouhodobě provázet neformální pečovatele různými fázemi a intenzitou neformální péče, s důrazem na zajištění jejich potřeb a zlepšení jejich situace.

KODEX Centra neformální péče

Neformálním pečovatelům jsou k dispozici tyto služby:

 • Sociální poradenství

Individuálním sociálním poradenství propojujeme neformální pečovatele s formální péčí, tj. umožňujeme a nabízíme vhodné kombinace služeb.

Oblasti poradenství:

 1. Přehled sociálních služeb v místě bydliště
 2. Poradenství a výběr kompenzačních pomůcek (včetně půjčení) http://uss4.cz/o-nas/pujcovani-rehabilitacnich-a-kompenzacnich-pomucek/
 3. Zákonné nároky na finanční podporu
 • Odborné vzdělávání

Pro neformální pečovatele s výhledem dlouhodobé péče pořádáme odborné kurzy, které mají mimo jiné napomoci k provádění správných manipulačních i aktivizačních technik a zefektivnění či zmírnění nároků celkové činnosti neformálního pečovatele. Konkrétní seznam akcí naleznete výše.

Rámcové okruhy vzdělávání:

 1. Základy péče

Základní techniky péče (oblékání, polohování, hygiena).

 1. Speciální komunikace

Principy komunikace s osobami trpícími Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí, demencí a dalšími degenerativními poruchami, zvládání jejich chování nálad a nácvik pomocných aktivit.

 1. Aktivizační techniky

Rozdílné formy terapie a aktivizaci (senzorická stimulace, orientace v prostoru, apod.).

 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

Tato služba uspokojuje potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posilujeme psychický stav neformálních pečovatelů, umožňujeme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomáháme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity řídí psycholožka, která přímo organizuje svépomocné skupiny a vede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabízíme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině
 • Socioekonomická aktivizace

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli je tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabízíme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)
 • Poradenství pro paliativní péči

V neposlední řadě nabízí náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob. Paliativní poradenství může být poskytnuto přímo v domácnosti pečované osoby, aby bylo co nejvíce efektivní.

Cílem je pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství zahrnuje i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

 

Složení realizačního týmu:

Garant Centra neformálních služeb: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová, romana.jarosova@uss4.cz,  773 791 423

Psycholožka: Martina Bezoušková, martina.bezouskova@uss4.cz, 770 119 776

Pracovně-právní poradkyně: Lenka Dvořáková, lenka.dvorakova@uss4.cz

Poradkyně finančního zdraví: Monika Hrabáková, monika.hrabakova@uss4.cz

Poradkyně paliativí péče: Lenka Hasnedlová, hasnedlova@pece24.cz

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 1: Lucie Lahová, ps1@uss4.cz, 733 664 687

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 2: Jana Cucová ps2@uss4.cz, 605 257 980

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 3: Jana Hůlová, ps3@uss4.cz, 723 126 623

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 4: Pavla Bárová, ps4@uss4.cz, 605 241 550

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 5: Renata Endrštová, ps5@uss4.cz, 603 835 515

Koordinátorka okrsku pečovatelské služby č. 6, Martina Boučková, ps6@uss4.cz, 776 367 170

Projektová manažerka paní Dana Zichová, dana.zichova@uss4.cz

 

Další informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

Výše dotace: 5 156 250,- Kč

Spoluúčast: 257 812,50,- Kč

 

Název projektu: Centrum neformální péče – stručný popis

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby