Obsah pečovatelské služby

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • dovoz nebo donáška jídla,
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
  • příprava a podání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti,
  • údržba domácích spotřebičů,
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
  • donáška vody,
  • běžné nákupy a pochůzky,
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na veřejné úřady a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • doprava osobním vozidlem k lékaři, na úřady aj. včetně doprovodu (vyjma vozidla Berlingo)
 • doprava osobním vozidlem Berlingo – úprava pro vozíčkáře k lékaři, na úřady aj. včetně doprovodu
 • dohled nad dospělým občanem
 • pomoc při zajištění péče o domácí zvíře
 • pomoc při zpracování úředních dokumentů
 • tisk a distribuce jídelního lístku

Zprostředkováváme služby pedikérské, kadeřnické, masérské ve střediscích osobní hygieny (SOH) domů s pečovatelskou službou (DPS) Podolská a Branická.