Rozvoz obědů

Rozvozy obědů jsou zajišťovány na rozvozových trasách Prahy 4 vozidly ÚSS 4 v pracovních dnech, o sobotách, nedělích a svátcích. Rozvozy se provádějí v časovém rozmezí mezi 11:00 hod. – 14:00 hod. Obědy jsou dodávány do bytů v termojídlonosiči uživatele pečovatelské služby nebo mu zapůjčeném ze strany ÚSS 4. Termojídlonosič jsou tři nerezové nádoby, uložené v obalu z umělé hmoty s držákem. Obědy roznášejí určené pečovatelky na trasách.

Zájemci o dovážku obědů v rámci pečovatelské služby se hlásí u vedoucí příslušného okrsku pečovatelské služby dle místa svého bydliště v Praze 4 (viz „Rajonizace“), která s nimi sepíše „Smlouvu o poskytování pečovatelské služby“ a podá další upřesňující informace.

Obědy jsou zajišťovány ze dvou školních vývařoven. Dle přání uživatelů pečovatelské služby možno objednat dovoz  dietní stravy z Domova pro seniory se zdravotním postižením Sulická Praha 4.