Služby, které skutečně pomáhají

Nový přístup v poskytování péče našim seniorům


“Každý má svůj příběh, i Ty.”  


Slovo ředitelky Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Tak, jak se vyvíjí svět kolem nás, je nutné vyvíjet a rozvíjet i naše služby. 

Základní cíl sociálních služeb Prahy 4 a tím poskytované péče je nastaven na co nejindividuálnější přístup k seniorům.  Abychom byli schopni  pečovat ještě více individuálně a  naplňovat  tak  potřeby seniorů, využíváme k  tomu metodu  koncepce Biografické  péče o seniory, pod názvem Revitalizace služeb.   

Tato metoda, která vznikla speciálně pro Českou republiku na základě legislativního rámce a odborných zkušeností autorky PhDr. Eva Procházkové, PhD., specialistky pro péči o seniory a osoby s  onemocněním demence. Inovativní metoda  vychází ze základního stavebního kamene  „Psychobiografického  modelu péče“ prof. E. Böhma, kterým je životní příběh  seniora – Biografie.   

Uvědomujeme si, že nejprve je nutné poznat životní příběh starého člověka, aby naši pracovníci se mohli lépe postarat o duši seniora, a následně i o tělo.   

Biografie je životní příběh, v němž jsou zaznamenány životní zkušenosti, zvyky a rituály seniorů, které tvoří základní podklad pro individuální nastavení naší služby. 

Znalost biografie seniora  přináší pečujícím nové možnosti, jak zkvalitnit komunikaci a sociálním službám  možnost  podporovat a pomáhat seniorům  k  tomu, aby mohli  zůstat co nejdéle  v  domácím  přirozeném prostředí.  Dochází tak k  cílené podpoře soběstačnosti, samostatnosti a celkové spokojenosti seniorů.   

Tato moderní, odborná a smysluplná metoda pomáhá porozumět uživateli, jeho potřebám a reakcím. Respektuje prostředí  a  umožňuje  více  podporovat  důležité rodinné vztahy.  Našim cílem je také zkvalitnit i spolupráci s  rodinou seniora. 

Biografie je zpracována výhradně se souhlasem seniora a slouží k  sestavení plánu péče. Materiál je přísně důvěrný a zaměstnanci jsou vázáni slibem o profesní mlčenlivosti a etickými zásadami pro práci s  biografií seniora. 

V  případě, že senior odchází z  domácího prostředí  do nějakého  pobytového  zařízení, pak  je  „Biografická kniha“  pro další pečující  vhodným  návodem, jak se co nejvíce člověku přiblížit a pokračovat v  individuální péči.  

Práce s  příběhem/biografií je  poskytována na základě  principu  standardu č. 5  a  v  souladu s  Etickým  kodexem  Ústavu sociálních služeb v  Praze 4.   

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Garanta projektu Bc. Moniku Křížkovou, DiS.  

Mgr. Linda Obrtelová, ředitelka ÚSS4

Skip to content