Služby, které skutečně pomáhají

Centrum neformální péče v Praze 4

Centrum neformální péče (dále CNP) v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytuje neformálním pečujícím (těm, co pečují o své blízké, příbuzné v jejich domově) zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, poradenství v oblasti paliativní péče. Dále nabízí odborné vzdělávání a praktické kurzy právě pro neformální pečující.

To v čem se lišíme, je že poskytování pomoci neformálním pečujícím je přímo návazné na formální služby poskytované ÚSS4 (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionář). V rámci jedné organizace tak dochází ke slaďování formální a neformální péče, což nás ve srovnání s jinými posouvá v této oblasti mnohem dále.

Hlavní výhodou centra je, že Vám náš multidisciplinární tým poskytne kompletní poradenství „pod jednou střechou“, aniž byste museli obcházet řadu institucí. Poradíme vám o co si zažádat např. na úřadu práce, také vám poradíme s financemi, podpoříme vás skrze psychologickou poradnu a podobně.

Poradenství nabízíme bezplatně formou individuálních konzultací s odborníky a prostřednictvím svépomocných skupin (sdílení prožitků neformálně pečujících, výměna zkušeností, vzájemné porozumění).

Kontaktní osoba CNP: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020


Dokumenty CNP

Centrum neformální péče – popis

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby

KODEX Centra neformální péče

Aktuální nabídka kurzů

Měsíční program

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Psychologické poradenství
 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

Tato služba bude uspokojovat potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posílíme psychický stav neformálních pečovatelů, umožníme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomůžeme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity bude řídit psycholožka, která přímo bude organizovat svépomocné skupiny a povede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabídneme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině
Svépomocná skupina
Pracovně-právní poradenství
 • Socioekonomická aktivizace

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli bude tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabídneme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)
Finanční poradenství
Poradenství pro paliativní péči
 • Poradenství pro paliativní péči

V neposlední řadě nabídne náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob.

Cílem bude pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství bude zahrnovat i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

Projektový tým

Garant Centra neformálních služeb: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová, romana.jarosova@uss4.cz,  773 791 423

 

 

 

Dokumenty CNP
Skip to content