Služby, které skutečně pomáhají

Otevřeli jsme Nový Denní stacionář

V červnu 2020 jsme společně s Městskou části Prahy 4 otevřeli nový Denní stacionář, který je ve zrekonstruovaných prostorách domu s pečovatelskou službou v Braníku. Vzniklo tak útulné zařízení pro osm osob, které zahrnuje hlavní místnost, odpočinkovou místnost, kuchyňku a sociální zařízení. Tyto prostory mají přímou návaznost na uzavřený dvůr, kde si mohou klienti posedět, nebo se postarat o vysazené květiny. 

Hlavním smyslem Denního stacionáře (dále jen DS) je poskytnout klientům takové prostředí, které eliminuje jejich sociální izolaci, nabídne možnost společného soužití s jejich vrstevníky.

Ve stacionáři je k uživatelům přistupováno s ohledem na jejich životní příběh, biografii člověka. Přístup pracovníků DS a tvorba aktivizačních programů je založen na individuálním přístupu ke klientovi, kdy je vždy respektován jeho životní příběh, originalita a jedinečnost klienta. Tento přístup vychází z principu, že každý klient má své specifické potřeby, které jsou saturovány uvedeným přístupem. 

Více o Denním stacionáři najdete tady.

Slavnostní otevření Denního stacionáře bylo zahájeno přestříhnutím červené pásky panem Filipem Váchou, radním pro investice.

Milý okamžik si nenechali ujít, ředitelka ÚSS4 Linda Obrtelová a  zástupci radnice: starostka Irena Michalcová , místostarosta pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku Josef Svoboda, místostarosta pro majetek a kulturu Michal Hroza
a radní pro investice Filip Vácha.

Skip to content