Služby, které skutečně pomáhají

Domy s pečovatelskou službou

V domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) jsou pro nájemce bytů – uživatele pečovatelské služby k dispozici malometrážní byty.

Jak požádat o byt v DPS

O umístění v domě s pečovatelskou službou dle „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“ může požádat zejména zdravotně postižený občan Prahy 4, zvláště senior se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nevyžadující celodenní komplexní péči a využívající pravidelně pečovatelskou službu ÚSS4.

Bydlení v DPS je určeno zejména pro občany žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení ze zdravotních důvodů nevyhovující, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci. Nájemné je v těchto případech stanoveno částkou 60,- Kč/za m2 užívané plochy bytu.

Žádost o byt v DPS se podává v ÚSS4 na vydaném tiskopisu „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“ na adrese Podolská 208/31, Praha 4

Bc. Monika Křížková – sociální pracovnice, příjem žádostí do DPS
telefon: 296 320 325, 773 791 408
e-mail: monika.krizkova@uss4.cz

Skip to content