Služby, které skutečně pomáhají

Centrum neformální péče v Praze 4

Centrum neformální péče (dále CNP) v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytuje neformálním pečujícím (těm, co pečují o své blízké, příbuzné v jejich domově) zcela bezplatně sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví, poradenství v oblasti paliativní péče. Dále nabízí odborné vzdělávání a praktické kurzy právě pro neformální pečující.

To v čem se lišíme, je že poskytování pomoci neformálním pečujícím je přímo návazné na formální služby poskytované ÚSS4 (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionář). V rámci jedné organizace tak dochází ke slaďování formální a neformální péče, což nás ve srovnání s jinými posouvá v této oblasti mnohem dále.

Hlavní výhodou centra je, že Vám náš multidisciplinární tým poskytne kompletní poradenství „pod jednou střechou“, aniž byste museli obcházet řadu institucí jako je například úřad práce, finanční poradna, psychologická poradna a podobně.

Poradenství nabízíme bezplatně formou individuálních konzultací s odborníky a prostřednictvím svépomocných skupin (sdílení prožitků neformálně pečujících, výměna zkušeností, vzájemné porozumění).

Kontaktní osoba CNP: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020


Dokumenty CNP

Centrum neformální péče – popis

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby

KODEX Centra neformální péče

Aktuální nabídka kurzů

Psychologické poradenství

 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

Tato služba bude uspokojovat potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posílíme psychický stav neformálních pečovatelů, umožníme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomůžeme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity bude řídit psycholožka, která přímo bude organizovat svépomocné skupiny a povede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabídneme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině

Svépomocná skupina

Pracovně-právní poradenství

 • Socioekonomická aktivizace

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli bude tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabídneme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)

Finanční poradenství

Poradenství pro paliativní péči

 • Poradenství pro paliativní péči

V neposlední řadě nabídne náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob.

Cílem bude pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství bude zahrnovat i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

Projektový tým

Garant Centra neformálních služeb: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová, romana.jarosova@uss4.cz,  773 791 423

 

 

 

Dokumenty CNP