Služby, které skutečně pomáhají

Síť pomoci v poskytování sociálních služeb

Ve čtvrtek 8. října 2020 jsme k nám pozvali tým Centra pro důstojné stárnutí ze Sue Ryder na pracovní setkání sociálních pracovníků na téma sdílení informací o potřebách a přáních klienta uvnitř sítí pomoci. Právě o potřebě rychlých řešení pro klienty a efektivní spolupráci jsme několikrát diskutovali s kolegy ze Sue Ryder. Stejně jako my totiž poskytují seniorům několik druhů sociálních služeb a zároveň podporují zvyšování kvality péče o seniory. Proto jsme se právě spolu dohodli na spolupráci a využili našeho nyní bohužel prázdného Klubu seniorů v Podolí. Několik hodin společné práce při setkání jsme potom proměnili ve zpracování pilotní podoby dokumentu základních informací o klientovi sdílených uvnitř sítě pomoci.   

Senioři často vyhledávají pomoc druhé osoby v obtížných životních situacích až ve chvíli, kdy už situaci nedokáží řešit vlastními silami. Nechtějí být druhým tzv. na obtíž.

Při hledání pomoci kontaktují (i přes své blízké) buď pracovníka organizace, která přímo poskytuje sociální nebo zdravotní služby, nebo osloví lékaře či pracovníka sociálního odboru úřadu. Tímto krokem senior roztáčí kolo zajištění rychlé a efektivní pomoci. Oslovený pracovník nejprve zjišťuje od seniora potřebné informace – o situaci, ve které se senior nachází, o krocích, které již senior podniknul, o představách řešení situace nebo o potřebách seniora, které mají být pro zajištění důstojného života naplněny. V situaci se pracovník potřebuje co nejrychleji zorientovat, navrhnout seniorovi pomoc na míru, a ideálně podpořit seniora při sjednávání pomoci u dalších poskytovatelů. Většinou je totiž pomoc kolem seniora skládána z více druhů služeb, které nazýváme Síť pomoci.  

Pro urychlení celého procesu zajištění pomoci je důležité efektivní sdílení informací uvnitř vznikající sítě. Senior je tak ušetřen opakování stále stejných informací, pracovníci získávají rychlý vhled do situace a všechny strany se tak mohou rychleji věnovat konkrétnímu řešení pomoci.

Pracovní setkání proběhlo úspěšně, jednání bylo příjemné a zároveň věcné. Dokument všichni využijeme při další práci v Sítích pomoci.

Skip to content