Jak Ústav sociálních služeb v Praze 4 proniká na Dálný východ

V pátek 30. října t.r. jsme měli možnost přivítat v Podolí 20 člennou delegaci zástupců samospráv z jižní Koreje, kteří působí v oblasti sociální péče. Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli dům s pečovatelskou službou v Podolské ulici 208/31 a poté pobesedovali s ředitelem ÚSS4 a některými dalšími vedoucími pracovníky o činnosti ÚSS4, hosté se ale též zajímali o aktuální systém sociální péče v ČR. Zejména kvitovali to, že v naší republice, na rozdíl od Korejské republiky, existuje solidární systém důchodového pojištění. Po dvou návštěvách z Japonska v minulých letech,  je návštěva z Koreje zřejmým  důkazem   povědomosti o našem zařízení v tak vzdálených zemích. Díky provizi z této návštěvy je finančně zabezpečena exkurze našich seniorů do veřejnosti obvykle nepřístupných prostor Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, kterou plánujeme na jaro příštího roku.

Z návštěvy přinášíme několik fotografií.

Miloš Hájek, ředitel ÚSS4

PLAVBA SENIORŮ HISTORICKÝM PARNÍKEM VYŠEHRAD

Dne 16.9.2015 se členové Klubů seniorů provozovaných Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (dále též ÚSS4) zúčastnili již 5. jubilejní plavby historickým parníkem Vyšehrad. Plavbu pořádal pro seniory ÚSS4. Seniory jsme přivítali v přístavišti na Rašínově nábřeží a mnozí ani netušili, že opět vstupují na nejstarší parník, který doposud brázdí hladinu řeky Vltavy.

Jeho historie sahá až do doby před druhou světovou válkou, dokončen byl roku 1938. Během dvouhodinové plavby jsme mimo jiné mohli obdivovat Vyšehrad, Karlův most, Národní divadlo, Kampu i Právnickou fakultu. Parník proplul několikrát i zdymadlem a dostal se tak, až k ostrovu Štvanice. Počasí nám tentokrát velmi přálo, a tak většina seniorů využila i možnosti návštěvy horní otevřené paluby.

ÚSS4 již tradičně jako každý rok zajistil během plavby umělecký program. Hosty plavby byli novinář a sportovní komentátor pan Jaroslav Suchánek a umělecké pěvecké duo Marie Hanzelková a Jiří Škvára, kteří svými vystoupeními zpříjemnili pěkné odpoledne. K poslechu seniorům hrála oblíbená kapela SONET a nechybělo ani malé pohoštění výborným zákuskem a kávou.

Akce zaznamenala opět značný ohlas a zpříjemnila seniorům krásné letní odpoledne. Akce se mohla konat i díky finanční podpoře našich sponzorů.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Jarní výlet seniorů

Dne 9.6.2015 se konal další jednodenní výlet seniorů z Klubů seniorů provozovaných  Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4). Senioři navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde Antonín Dvořák trávil mnoho času a zkomponoval zde svá nejznámější díla. Dvořákův památník se nachází v novorenesančním zámečku, který postavil jeho švagr Václav Kounic.

Další zastávkou bylo město Příbram, kde pro seniory otevřel pan farář kostel Sv. Jakuba.

Po dobrém obědě a posezením v cukrárně si senioři prohlédli město Příbram a dále pokračovali do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, spisovatel zde pobýval s manželkou Olgou Scheinpflugovou. Zval si na letní sídlo své přátele a jeho chloubou byla nádherná zahrada, které se pečlivě věnoval. Zde napsal svá významná díla – Válku s mloky, Bílou nemoc a Matku. Zajímavým zážitkem pro účastníky výletu byl i výklad průvodce spojený s dokumentárním filmem o životě Karla Čapka. Z akce přinášíme příslušnou fotodokumentaci.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Branické grilování a sportovní aktivity

Dne 2.6.2015 pořádal Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 a také Denního stacionáře (dále jen DS) ÚSS4 v Branické 65/46 již tradiční grilování. Letošní grilování bylo oživené sportovními aktivitami, které pro seniory připravili zaměstnanci ÚSS4. Uživatelé DPS měli celé odpoledne na splnění šesti disciplín jako například hod míčkem do koše, kuželky, srážení plechovek míčkem, hod kroužkem. Po skončení her následovalo vyhlášení prvních třech míst, jejichž vítězové byli odměněni. Navíc všichni účastníci obdrželi pamětní medaili.

Na závěr hezkého odpoledne si každý pochutnal na dobré kávě s vynikajícím domácím moučníkem. Letošní akce se za značného zájmu zúčastnilo větší množství uživatelů jak DPS tak i DS. Každý z účastníků odcházel s pocitem dobře stráveného odpoledne a s úsměvem na rtech.

Renáta Endrštová
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4 ÚSS4

Vyhlídková a okružní jízda seniorů historickou tramvají

Dne 28.5.2015 se členové klubů seniorů Prahy 4 provozovaných Ústavem sociálních služeb v Praze 4 zúčastnili již třetím rokem projížďky historickou tramvají. Soupravu tvořil motorový vůz s vlečným vozem. Počasí letos účastníkům jízdy přálo. Trasa projížďky vedla z Podolí historickým centrem Prahy, okolo Národního divadla a Pražského hradu, přes Letnou, pod Vyšehrad až zpět do Podolí. Řidič i průvodčí byli v dobových uniformách a tak si účastníci jízdy připomněli cestování z dob svého mládí. Senioři si během jízdy zazpívali celou řadu staročeských písniček za doprovodu dvou harmonikářů. V obou vozech bylo veselo a vládla krásná atmosféra. Akce zaznamenala velký ohlas a zpříjemnila seniorům jedno běžné dopoledne. Poděkování patří také všem sponzorům, bez jejichž výrazného přispění by se akce nemohla konat.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Grilování na terase Domu s pečovatelskou službou ÚSS4 Marie Cibulkové 626/4

Dne 28.5.2015 pořádali zaměstnanci Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka pro obyvatele i návštěvníky jídelny Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 v Marii Cibulkové 626/4 grilování na terase objektu DPS. Bylo velmi hezké počasí. Grilovalo se maso, zelenina a všem chutnalo. Z akce přinášíme příslušnou fotodokumentaci.

Mgr. Jitka Žilková
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 5 ÚSS4

Grilování a sportovní odpoledne

Dne 26.5.2015 pořádal Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 v  Podolské 208/31 grilování a sportovní odpoledne na zahradě vnitrobloku. Bylo krásné letní počasí. Zaměstnanci ÚSS4 pro seniory připravili naložené kuřecí řízky, k nimž se podávalo dle zájmu jednotlivých účastníků pivo a voda. Všichni obdrželi také kávu nebo čaj s domácím zákuskem. Je již tradicí, že při takové akci nechybí zábava. Tentokrát pro všechny zúčastněné byly připraveny sportovní hry: hod míčem do vyznačeného kruhu, kroužky, hod tenisovým míčkem a hod na terč. Z počátku se zapojili jen někteří senioři, ale postupně se přidávali i další. Méně pohybliví obyvatele DPS soutěžili vsedě.

Za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka následovalo vyhlášení výsledků, první tři místa byla oceněna medailí a diplomem, ostatní obdrželi diplom za účast. Ale vítězi byli vlastně všichni, kteří svou přítomností vytvořili bezvadnou atmosféru plnou pohody a radosti. Všem zúčastněným se akce velmi líbila, patří jim poděkování. Další setkání se uskuteční dne 23.6.2015 na stejném místě. Senioři se také budou moci pobavit s mladší generací, dětmi z MŠ Nedvědovo náměstí.

Dana Velechovská
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 2 ÚSS4
s kolektivem pečovatelek

Pracovní tematický zájezd zaměstnanců Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Dne 21.května 2015 navštívili zaměstnanci Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) pod vedením ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka celkem 3 sociální zařízení. Domov pro seniory Dřevčický park, Domov pro seniory Diakonie českobratrské církve evangelické – středisko v Krabčicích v obci Rovné a Centrum seniorů Mělník.

Nejdříve byl navštíven Domov pro seniory Dřevčický park (dále jen DP). Dřevčice jsou obec se 600 obyvateli nacházející se v okrese Praha-východ, cca 3,5 km od okraje Prahy. Celé zařízení, tj. bydlení pro seniory, restaurace, školící centrum a wellness je v provozu od 1.6.2010. Část objektu pochází z roku 1716 a byla provedena celková rekonstrukce, přičemž objekt byl postupně zkolaudován v letech 2007-2009. Návštěvníků se ujala přímo ředitelka uvedeného zařízení paní PharmDr. Hana Porubská. Paní ředitelka zúčastněné provedla celým zařízením a poskytla odborný výklad. Celková kapacita zařízení je 103 míst, z čehož 33 míst je určeno pro Domov seniorů (dále jen DS) a 70 míst pro Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR), určený především pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí. DP poskytuje moderní bydlení pro seniory s vybavením bezbariérových apartmánů Bydlení kombinuje nezávislý a individuální přístup pro aktivní seniory. Zároveň však poskytuje ošetřovatelskou péči pro seniory se zdravotním omezením nebo postižením. V DP je možný také dlouhodobý pobyt a krátkodobý odlehčovací pobyt po dobu 3 měsíců. Je zde i lékařská péče a ošetřovatelské služby. Nachází se zde také salonek, hobby kuchyně, knihovna, „malá kaple“, „učebna“ s počítači a restaurace. Zařízení disponuje také velkou terasou a na zahradě je skutečný zurčící potůček, u kterého lze posedět. Senioři zde mohou trávit svůj volný čas také se svou rodinou. Osm lůžek je k dispozici pro klienty, kteří jsou zcela odkázáni na cizí pomoc a jsou upoutáni na lůžko.

Na závěr návštěvy se zaměstnanci ÚSS4 se s paní ředitelkou i ostatním personálem DP rozloučili, poděkovali za vřelé přijetí, odborný výklad a předali drobné upomínkové předměty.

Dalším navštíveným zařízením byl Domov pro seniory (dále jen DS) a Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) Diakonie českobratrské církve evangelické. Krabčický Domov leží obklopen rozlehlým parkem v katastru obce Rovné na úpatí památné hory Říp. Posláním zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Během praktické prohlídky zařízení návštěvníkům poskytla odborný výklad vedoucí DS paní Bc. Martina Plachá, DiS.

V době návštěvy bylo v DZR 114 míst a v DS bylo 57 klientů-seniorů. Celé zařízení má několik budov, místnosti pro modlitby, rozjímání a relaxaci. Dále disponuje kuchyní a velmi hezkou zrekonstruovanou jídelnou se zachovalými trámovými stropy. V DS v rámci terapie a zájmové činnosti senioři zhotovují krásné dekorativní předměty z různých látek, papíru, bižuterie a dalšího vhodného materiálu, který prezentují na různých výstavách a nabízejí i návštěvníkům zařízení. Také zde mají keramickou pec a výrobky z ní byly velmi zdařilé. Po zodpovězení posledních dotazů jsme poděkovali paní Bc. Martině Plaché, DiS  za umožnění návštěvy, předali drobné upomínkové předměty. Prostřednictvím vedoucí DS jsme také tlumočili poděkování panu Mgr. Aleši Gabryszovi, řediteli zařízení, který z pracovních důvodů byl v den návštěvy mimo zařízení.

Po nástupu do autobusu jsme se vydali do cílového místa našeho tematického zájezdu a to do Centra seniorů Mělník (dále jen CSM). Cestou náš čekal oběd v restauraci U Císaře v městě Mělník. Při společném obědě účastníci živě diskutovali o již navštívených sociálních zařízeních a sdělovali si vzájemné poznatky.

Po příchodu do CSM nás zde již očekávali pracovníci domova pod vedením ředitele zařízení pana PhDr. Jířího Vronského.  CSM je příspěvková organizace jehož zřizovatelem je město Mělník. Zařízení zajišťuje registrovanou pečovatelskou službu ve dvou Domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS). V současné době vykonávají PS pro cca 500 klientů, z nichž 64 uživatelů je s Alzheimerovou nemocí.

Jako zajímavou službu lze uvést TAXI pro seniory, kterou CSM provozuje jako vedlejší činnost. Uvedená služba je často seniory využívána.

Následovala diskuse a vzájemná informovanost mezi zaměstnanci ÚSS4 a zaměstnanci CSM o poskytovaných jednotlivých činnostech v sociální oblasti. Závěrem návštěvy jsme opět poděkovali za umožnění prohlídky, předali upomínkové předměty a rozloučili se.

Návštěva uvedených sociálních zařízení se mohla uskutečnit díky vstřícnosti všech vedoucích

navštívených zařízení, kterým za to patří poděkování. Pracovní tematický zájezd i společný oběd zaměstnanců ÚSS4 byl výrazem poděkování vedení ústavu za jejich celoroční náročnou a odpovědnou práci. Z celé akce přinášíme také příslušnou fotodokumentaci.

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Setkání dětí z MŠ Jílovská se seniory v Domě seniorů Jílovská Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Dne 19.5.2015 se uskutečnilo v Domě seniorů Jílovská 432/11 Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4), který poskytuje odlehčovací služby první setkání dětí z MŠ Jílovská s uživateli těchto služeb. Setkání připravil ÚSS4 spolu s občanským spolkem „Mezi námi“. Při setkání se do společného tvoření obrazů slunečnic aktivně zapojili nejenom děti, ale i senioři. Zajímavé obrazy si můžete prohlédnout na uveřejněných fotografiích. Senioři byli návštěvou dětí a společnou činností velmi potěšeni. Věříme, že to nebylo poslední setkání a, že i v dalším období se podobné akce budou konat k prospěchu obou generací.

Bc. Miloslava Žižková, vedoucí DS OZ Jílovská ÚSS4
Mgr. Olga Wižďálková, sociální pracovnice DS OZ Jílovská ÚSS4

Desáté setkání „MEZI NÁMI“

Dne 5.5.2015 se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou Podolská 208/31 v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) již desáté setkání dvou generací v rámci společného projektu s občanským spolkem „Mezi námi“. Děti z MŠ Nedvědovo náměstí se na setkání již dva týdny předem připravovaly kreslením hezkých obrázků pro babičky, aby je potěšily. Děti se naučily hodně krásných písní a básní o jaru. Část z nich podle svého výběru zazpívaly a přednesly. Tváře babiček se rozzářily jako sluníčko, když vykoukne z mraků. V jejich očích byla vidět velká radost.

Paní učitelka Lidka si na setkání připravila pro děti i babičky barevné zažehlovací korálky a různé tvary podložek, na kterých si společně vyráběly nádherné obrázky. Vytvořené obrázky posloužily babičkám jako dekorace nebo jako podložka pod skleničku nebo hrníček.

Spolupráce dětí a babiček byla velmi zajímavá, veselá, všichni se hezky pobavili. A výsledek stál za to. Můžete jej sami posoudit z fotografií, které jsou součástí textu.

A co děti se svojí paní učitelkou Lidkou plánují příště? Jako loni, tak i letos uspořádat společný sportovní den na zahradě v ÚSS4. A také třeba pozvat babičky do školky.

Paní učitelka Lidka s dětmi z „berušek“
a
Dana Velechovská
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 2 ÚSS4