Slovo ředitele

 

Vážení obyvatelé Prahy 4,

nastalo období krásného počasí, léta, čas dovolených a chvíle, na které se lidé těší, protože jim slunečné dny přinášejí radost a dobrou náladu. Uplynulý půlrok nám v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 přinesl také mnohé radosti z povedených akcí a projektů, ale také nás ujistil o smyslu naší práce. Ukázal nám i to, že je stále co zlepšovat a naše snažení musí jít pořád dál. Každý kdo se věnuje oboru sociálních služeb, by měl být pro tuto činnost zapálený a dělat ji hlavně srdcem, jinak se výsledky jeho práce dostaví velice těžko.

A co tedy konkrétně máme za sebou a hlavně také před sebou?

V rámci pečovatelských služeb jsme rozdělili jeden z okrsků, takže jsou naše služby blíže seniorům z Novodvorské, Lhotky a Krče. V květnu jsme také do našeho týmu přibrali novou vedoucí úseku pečovatelsko-ošetřovatelských služeb paní Mgr. Petru Innemanovou, do které vkládáme velké naděje a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

V neposlední řadě se uskutečnilo několik akcí a velice příjemných setkání seniorů a zaměstnanců, které si všichni jistě patřičně společně užili. Mám na mysli například setkání obyvatel  Domů s pečovatelskou službou Podolská a Marie Cibulkové, nebo s našimi uživateli  Odlehčovacího zařízení Jílovská při odpoledním grilování. V rámci našich aktivizačních činností jsme s našimi seniory navštívili historické budovy Národního divadla v Praze, zúčastnili se  exkurze pražského letiště Ruzyně a vydali se na výlet na zámek v Horšovském Týně.

Díky projektu „Mezi námi“ se pravidelně setkávali senioři s dětmi z MŠ Jílovská a MŠ Nedvědovo náměstí a trávili společně zábavná odpoledne plná písniček, tanečků a vyrábění různých výrobků.

Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou Branická bude jistě potěšující zpráva, že přes léto probíhá výstavba nového výtahu. Zároveň s tím bude v objektu instalován nový kamerový a čipový systém, což zásadně zvýší bezpečnost obyvatel celého domu.

Na podzim a to konkrétně 20. září t.r., nás opět čeká tradiční plavba seniorů lodí po Vltavě, která se může uskutečnit i díky našim sponzorům, kterých si moc vážíme.

Půlroční výčet je velmi pestrý a bohatý a proto musím také zmínit jednu moc důležitou věc. Vše co se podařilo je dílem našeho týmu a našich zaměstnanců, kteří svojí práci věří a mnoho jí i obětují.

Dovolte mi, abych i touto formou srdečně poděkoval všem pracovníkům Ústavu sociálních služeb za jejich práci a popřál prožití klidného léta.

Těším se na další spolupráci a na to, jak společně v našem zařízení poskytneme všem klientům kvalitní a moderní péči a sociální služby.

S úctou

   Ing. Jan Schneider, pověřený řízením ÚSS4

100_2556

V Praze 4 se setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb

V úterý 19. dubna se v prostorách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na území této městské části. V rámci záměru vytvořit jednotné informační centrum si během tohoto setkání předali svoje zkušenosti a nastavili systém vzájemné spolupráce.

Jedním z důležitých témat, kterým se účastníci tohoto prvního setkání zabývali, bylo další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Většina zúčastněných se shodla, že je pro zkvalitňování poskytované péče rozvoj pracovníků velmi důležitý, ale v současné době je hlavním problémem  časové vytížení těchto zaměstnanců. Další zkušenosti si účastníci vyměnili v oblasti odborných stáží ve svých zařízeních a vzájemně si vyměnili další zkušenosti z praxe.

„Naše městská část má poměrně širokou síť poskytovatelů sociálních služeb. Našim obyvatelům by rozhodně nepřineslo nic dobrého, kdybychom mezi sebou nekomunikovali a vnímali se jako konkurenti. Proto jsme toto setkání zorganizovali a budeme se snažit zprovoznit jednotné informační centrum, které lidem pomůže najít sociální službu, kterou momentálně hledají,“ uvedl pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Ing. Jan Schneider.

 

Personální změna

Od 1.12.2015 je řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4 pověřen Bc. Jan Schneider.

Jak Ústav sociálních služeb v Praze 4 proniká na Dálný východ

V pátek 30. října t.r. jsme měli možnost přivítat v Podolí 20 člennou delegaci zástupců samospráv z jižní Koreje, kteří působí v oblasti sociální péče. Naši hosté si během více než hodinové návštěvy prohlédli dům s pečovatelskou službou v Podolské ulici 208/31 a poté pobesedovali s ředitelem ÚSS4 a některými dalšími vedoucími pracovníky o činnosti ÚSS4, hosté se ale též zajímali o aktuální systém sociální péče v ČR. Zejména kvitovali to, že v naší republice, na rozdíl od Korejské republiky, existuje solidární systém důchodového pojištění. Po dvou návštěvách z Japonska v minulých letech,  je návštěva z Koreje zřejmým  důkazem   povědomosti o našem zařízení v tak vzdálených zemích. Díky provizi z této návštěvy je finančně zabezpečena exkurze našich seniorů do veřejnosti obvykle nepřístupných prostor Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, kterou plánujeme na jaro příštího roku.

Z návštěvy přinášíme několik fotografií.

Miloš Hájek, ředitel ÚSS4

PLAVBA SENIORŮ HISTORICKÝM PARNÍKEM VYŠEHRAD

Dne 16.9.2015 se členové Klubů seniorů provozovaných Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (dále též ÚSS4) zúčastnili již 5. jubilejní plavby historickým parníkem Vyšehrad. Plavbu pořádal pro seniory ÚSS4. Seniory jsme přivítali v přístavišti na Rašínově nábřeží a mnozí ani netušili, že opět vstupují na nejstarší parník, který doposud brázdí hladinu řeky Vltavy.

Jeho historie sahá až do doby před druhou světovou válkou, dokončen byl roku 1938. Během dvouhodinové plavby jsme mimo jiné mohli obdivovat Vyšehrad, Karlův most, Národní divadlo, Kampu i Právnickou fakultu. Parník proplul několikrát i zdymadlem a dostal se tak, až k ostrovu Štvanice. Počasí nám tentokrát velmi přálo, a tak většina seniorů využila i možnosti návštěvy horní otevřené paluby.

ÚSS4 již tradičně jako každý rok zajistil během plavby umělecký program. Hosty plavby byli novinář a sportovní komentátor pan Jaroslav Suchánek a umělecké pěvecké duo Marie Hanzelková a Jiří Škvára, kteří svými vystoupeními zpříjemnili pěkné odpoledne. K poslechu seniorům hrála oblíbená kapela SONET a nechybělo ani malé pohoštění výborným zákuskem a kávou.

Akce zaznamenala opět značný ohlas a zpříjemnila seniorům krásné letní odpoledne. Akce se mohla konat i díky finanční podpoře našich sponzorů.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Jarní výlet seniorů

Dne 9.6.2015 se konal další jednodenní výlet seniorů z Klubů seniorů provozovaných  Ústavem sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4). Senioři navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde Antonín Dvořák trávil mnoho času a zkomponoval zde svá nejznámější díla. Dvořákův památník se nachází v novorenesančním zámečku, který postavil jeho švagr Václav Kounic.

Další zastávkou bylo město Příbram, kde pro seniory otevřel pan farář kostel Sv. Jakuba.

Po dobrém obědě a posezením v cukrárně si senioři prohlédli město Příbram a dále pokračovali do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, spisovatel zde pobýval s manželkou Olgou Scheinpflugovou. Zval si na letní sídlo své přátele a jeho chloubou byla nádherná zahrada, které se pečlivě věnoval. Zde napsal svá významná díla – Válku s mloky, Bílou nemoc a Matku. Zajímavým zážitkem pro účastníky výletu byl i výklad průvodce spojený s dokumentárním filmem o životě Karla Čapka. Z akce přinášíme příslušnou fotodokumentaci.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Branické grilování a sportovní aktivity

Dne 2.6.2015 pořádal Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 a také Denního stacionáře (dále jen DS) ÚSS4 v Branické 65/46 již tradiční grilování. Letošní grilování bylo oživené sportovními aktivitami, které pro seniory připravili zaměstnanci ÚSS4. Uživatelé DPS měli celé odpoledne na splnění šesti disciplín jako například hod míčkem do koše, kuželky, srážení plechovek míčkem, hod kroužkem. Po skončení her následovalo vyhlášení prvních třech míst, jejichž vítězové byli odměněni. Navíc všichni účastníci obdrželi pamětní medaili.

Na závěr hezkého odpoledne si každý pochutnal na dobré kávě s vynikajícím domácím moučníkem. Letošní akce se za značného zájmu zúčastnilo větší množství uživatelů jak DPS tak i DS. Každý z účastníků odcházel s pocitem dobře stráveného odpoledne a s úsměvem na rtech.

Renáta Endrštová
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4 ÚSS4

Vyhlídková a okružní jízda seniorů historickou tramvají

Dne 28.5.2015 se členové klubů seniorů Prahy 4 provozovaných Ústavem sociálních služeb v Praze 4 zúčastnili již třetím rokem projížďky historickou tramvají. Soupravu tvořil motorový vůz s vlečným vozem. Počasí letos účastníkům jízdy přálo. Trasa projížďky vedla z Podolí historickým centrem Prahy, okolo Národního divadla a Pražského hradu, přes Letnou, pod Vyšehrad až zpět do Podolí. Řidič i průvodčí byli v dobových uniformách a tak si účastníci jízdy připomněli cestování z dob svého mládí. Senioři si během jízdy zazpívali celou řadu staročeských písniček za doprovodu dvou harmonikářů. V obou vozech bylo veselo a vládla krásná atmosféra. Akce zaznamenala velký ohlas a zpříjemnila seniorům jedno běžné dopoledne. Poděkování patří také všem sponzorům, bez jejichž výrazného přispění by se akce nemohla konat.

Radka Nováková
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Mgr. Karel Čípek
vedoucí sociálně-právního úseku ÚSS4

Grilování na terase Domu s pečovatelskou službou ÚSS4 Marie Cibulkové 626/4

Dne 28.5.2015 pořádali zaměstnanci Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka pro obyvatele i návštěvníky jídelny Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 v Marii Cibulkové 626/4 grilování na terase objektu DPS. Bylo velmi hezké počasí. Grilovalo se maso, zelenina a všem chutnalo. Z akce přinášíme příslušnou fotodokumentaci.

Mgr. Jitka Žilková
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 5 ÚSS4

Grilování a sportovní odpoledne

Dne 26.5.2015 pořádal Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4) pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ÚSS4 v  Podolské 208/31 grilování a sportovní odpoledne na zahradě vnitrobloku. Bylo krásné letní počasí. Zaměstnanci ÚSS4 pro seniory připravili naložené kuřecí řízky, k nimž se podávalo dle zájmu jednotlivých účastníků pivo a voda. Všichni obdrželi také kávu nebo čaj s domácím zákuskem. Je již tradicí, že při takové akci nechybí zábava. Tentokrát pro všechny zúčastněné byly připraveny sportovní hry: hod míčem do vyznačeného kruhu, kroužky, hod tenisovým míčkem a hod na terč. Z počátku se zapojili jen někteří senioři, ale postupně se přidávali i další. Méně pohybliví obyvatele DPS soutěžili vsedě.

Za účasti ředitele ÚSS4 pana Miloše Hájka následovalo vyhlášení výsledků, první tři místa byla oceněna medailí a diplomem, ostatní obdrželi diplom za účast. Ale vítězi byli vlastně všichni, kteří svou přítomností vytvořili bezvadnou atmosféru plnou pohody a radosti. Všem zúčastněným se akce velmi líbila, patří jim poděkování. Další setkání se uskuteční dne 23.6.2015 na stejném místě. Senioři se také budou moci pobavit s mladší generací, dětmi z MŠ Nedvědovo náměstí.

Dana Velechovská
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 2 ÚSS4
s kolektivem pečovatelek