Služby, které skutečně pomáhají

Centrum pro rodinné pečující

Centrum pro rodinné pečující vzniklo při Ústavu sociálních služeb Praha 4 proto, že vnímáme jak je potřeba pomoci a podpořit ty, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí. Víme, že péče je často náročná a přijde v mnoha rodinách prakticky ze dne na den. Týká se jednoho z manželů, ale i těch, kteří se starají o své stárnoucí či nemocné rodiče, prarodiče. 

Jak říká garantka Centra pro rodinné pečující, paní Iva Mikšů „Jsme tu pro to, abychom pečující podpořili v životní fázi, která může být těžká a pomohli ji co nejlépe zvládnout. Snažíme se poskytovat služby komplexně a s ohledem na situaci, že pečující často a okamžitě neví, kam se obrátit“.

Sociální pracovnice, pomůže zorientovat se v nárocích na služby a dávky, díky nimž může pečující situaci lépe řešit. Pro sdílení a podporu je k dispozici psycholožka, která vede individuální terapie i svépomocné skupiny, kde je prostor pro sdílení. Součástí týmu je paliativní poradkyně, a také kolegyně specializující se na finanční a pracovní poradenství, protože i to jsou témata, která je leckdy potřeba řešit.

Naší snahou je dostat co nejvíce různorodé podpory „pod jednu střechu“, slaďujeme tak díky sociálním službám, které Ústav sociálních služeb v Praze 4 poskytuje, formální a neformální péči. 

 • Nabízíme bezpečné místo pro sdílení starostí a odbornou pomoc.
 • Nezůstávejte na péči sami, jsme tu pro to, abychom Vám byli oporou.

Na našem YouTube kanále naleznete videa, která doplňují naše poradenství a pomoc, kterou poskytujeme pečujícím: https://www.youtube.com/channel/UCgaEj71A6bWvL6_rebJ_gPg

Služby nabízíme bezplatně. Projekt je podporován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Garant Centra pro rodinné pečující: Iva Mikšů, iva.miksu@uss4.cz, 770 119 775

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020


Dokumenty CPRP

Centrum pro rodinné pečující – popis

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby

KODEX Centra pro rodinné pečující

Aktuální nabídka kurzů Psychologické poradenství
 • Psychoterapie a udržitelné rodinné vztahy

Tato služba bude uspokojovat potřeby neformálních pečovatelů v oblasti rodinných vztahů, (psycho)terapie a prevence vyhoření formou:

 • individuálních konzultací (pravidelné konzultace v rámci terapeutického plánu)
 • skupinových konzultací (svépomocná terapeutická skupina, která přispívá k ventilaci emocí, spojuje prožité trápení, zkušenost, úzkosti vyplývající z neformálního pečovatelství a jejímž principem je sdílení prožitků, porozumění a následné zlepšení psychického stavu).

Posílíme psychický stav neformálních pečovatelů, umožníme sdílení informací mezi našimi klienty a vytváření svépomocných komunit, pomůžeme navazování sociálních vazeb a resocializaci. Tyto aktivity bude řídit psycholožka, která přímo bude organizovat svépomocné skupiny a povede individuální konzultace.

V jakých oblastech nabídneme pomoc:

 1. Péče o blízké
 2. Rozvržení sil pečující osoby
 3. Principy time-managementu
 4. Psychohygiena
 5. Prevence syndromu vyhoření
 6. Zkušenosti s podpůrnou sítí sociálních služeb
 7. Úmrtí v rodině
Svépomocná skupina
 • Svépomocná skupina

Svépomocná skupina je setkání těch, kteří pečují a pomáhají někomu blízkému. Většinou jde o partnera či rodiče.
Naším cílem je sdílet ve skupině své zkušenosti při péči o blízkou osobu, poznávat se a poskytovat si zpětnou vazbu i nápady. Setkání je moderované psycholožkou, ale podstatou je využít vašich zážitků a toho, s čím přicházíte.

Vzhledem k tomu, že každý ze členů skupiny se může nacházet v jiné fázi procesu o pomoc potřebného, mají pečující možnost se učit od těch, kteří jsou „o krok před nimi“ a předávat zkušenosti těm, které „jejich kroky teprve čekají“.

Termíny Svépomocné skupiny pro pečující najdete tady.

Pracovně-právní poradenství
 • Socioekonomická aktivizace

Smyslem této služby je pomoci podpořeným osobám, tedy neformálním pečovatelům, v otázkách udržení zaměstnání nebo návratu na trh práce, hledání flexibilních pracovních úvazků, propojení se zaměstnavateli, prevence dluhové pasti, a to vše formou cíleného osobního poradenství. Neformálnímu pečovateli bude tato služba poskytnuta v momentě, kdy je (vzhledem k různé intenzitě péče) ohrožena jeho pozice na trhu práce (případně usiluje o návrat na pracovní trh) nebo je zhoršena finanční situace vlivem téhož.

Cílem je stabilizovat socioekonomickou pozici neformálních pečovatelů s přihlédnutím k individuálním faktorům a předejít tak hlubším problémům (dluhová past, výpověď, vyhoření, apod.).

V čem nabídneme pomoc:

 1. Prevence dluhové pasti (analýza finanční situace, finanční poradenství, optimalizace rozpočtu a výdajů)
 2. Flexibilita na trhu práce (pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem, vyhledávání úvazků na míru, konzultace k zákoníku práce)
 3. Sladění zaměstnání a pečovatelství (zapojení dalších členů rodiny)
Finanční poradenství
Poradenství pro paliativní péči
 • Poradenství pro paliativní péči

V neposlední řadě nabídne náš projekt neformálním pečovatelům v případě potřeby asistenci a podporu při doprovázení v poslední fázi života blízkých osob.

Cílem bude pomoci psychickému zdraví neformálních pečovatelů a jejich rodin při tak náročné situaci, jako je odchod blízké osoby. Toto poradenství bude zahrnovat i poskytování pomoci při zařizování pohřbů.

Přidejte se k nám a navštivte naši skupinu pro pozůstalé. Termíny setkání najdete tady.

Projektový tým

Garant Centra pro rodinné pečující: Ing. Iva Mikšů
e-mail: iva.miksu@uss4.cz , 770 119 775

Garant podpůrných služeb:Romana Jarošová
e-mail: romana.jarosova@uss4.cz , 773 791 423

 • Bc. Michal Souček, DiS.

Manažer projektu, michal.soucek@uss4.cz

 • Mgr. Martina Bezoušková, DiS.

Psycholožka, martina.bezouskova@uss4.cz, 770 119 776

 • Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovní poradkyně, lenka.dvorakova@uss4.cz, 775 474 618

 • Monika Hrabáková

Poradkyně pro finanční zdraví, monika.hrabakova@uss4.cz, 222 922 242

 • Bc. Petra Kýhosová

Paliativní poradkyně, petra.kyhosova@uss4.cz, 776 029 200

 • Koordinátorky OPS

 

 

 

Dokumenty CPRP
Skip to content