Služby, které skutečně pomáhají

Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba Denní stacionář Pobytové odlehčovací zařízení Jílovská Dokumenty krizové linky Areíon

Krizová linka Areíon je řešení pro seniory a handicapované, kteří se obávají samoty v okamžiku, kdy budou potřebovat pomoc, nabízí městská část Praha 4 ve spolupráci s občanským sdružením
Život 90.

Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje své občany v oblasti sociální prevence. Jenou z forem této podpory je finanční spoluúčast na instalaci systému, jeho zapojení  a nezbytného technického vybavení tísňového připojení Areíon, zajišťovaného organizací Život 90, se sídlem Karolíny Světlé 18, Praha 1. Aby zájemci byla služba poskytnuta za zvýhodněnou cenu, je nezbytné její schválení Městskou částí Praha 4 (kde je třeba žádost o tuto službu podat). „ Měsíční úhrada za službu ve výši 400 Kč je pak hrazena Životu 90.

Kontakt:  

Mgr. Síglerová Ivana, tel: 261 192 462

Radka Priečko, tel: 261 192 299

V návštěvní dny můžete přijít osobně, kanc. č. 220.

Odkaz na  závazná pravidla MČ Praha 4  zde.

 

Dokumenty  ke stažení :

Žádost o Areíon

Souhlas žadatele

Doplňující informace

GDPR
Skip to content