Služby, které skutečně pomáhají

Denní stacionář

Hlavním smyslem Denního stacionáře (dále jen DS) je poskytnout klientům takové prostředí, které eliminuje jejich sociální izolaci, nabídne možnost společného soužití s jejich vrstevníky.

Ve stacionáři je k uživatelům přistupováno s ohledem na jejich životní příběh, biografii člověka. Přístup pracovníků DS a tvorba aktivizačních programů je založen na individuálním přístupu ke klientovi, kdy je vždy respektován jeho životní příběh, originalita a jedinečnost klienta. Tento přístup vychází z principu, že každý klient má své specifické potřeby, které jsou saturovány uvedeným přístupem.

Těmito principy předcházíme institucionalizaci péče a zároveň vycházíme z principu normality, kdy je péče a její rozsah poskytován takovým způsobem, na který je klient zvyklý ze svého běžného života a který je pro něj přirozený. Na základě uvedeného se snažíme pracovat i s prostředím stacionáře, které by se tak mělo co nejvíce podobat přirozenému prostředí našich uživatelů. 

Základní údaje

Denní stacionář „Domovinka“ je od června roku 2020 nově zrekonstruován. Nachází se v ulici Branická 43/55 a má kapacitu až 8 míst.

Prostory jsou nyní větší a hlavní místností je společenská místnost. V této místnosti se předpokládá, že budou klienti trávit většinu času. V letním období bude pro pobyt klientů sloužit nově vybudovaná pergola.

Stravování klientů je zajištěno ve společné jídelně, která se nachází ve stejném objektu (přes dvůr). V případě nepřízně počasí se předpokládá, že bude jídlo donášeno z jídelny do kuchyňky v denním stacionáři a bude distribuováno do společenské místnosti.

Kuchyňka bude sloužit i pro možné aktivity klientů (společná příprava jídel a zákusků).

Pro odpočinek klientů je vyhrazena odpočinková místnost.

WC pro klienty je včetně sprchy a je bezbariérové.

Ve vestavěných skříních v chodbě máme prostor pro uskladnění osobních věcí klientů a prádla.

 

Aktivity denního stacionáře

Mezi nejoblíbenější zájmové činnosti patří muzikoterapie se svou hrou na hudební nástroje, zpěvem či jen poslouchání hudby. Tato forma terapie funguje zároveň jako komunikační kanál mezi uživateli napříč všemi druhy a stupni regresívních onemocnění.

Uživatelé se dále mohou zapojit do pečení a přípravy drobných pokrmů, jemného malování nebo tvorby menších uměleckých předmětů – tímto způsobem cvičí motorické schopnosti uživatele.

DS disponuje řadou ergoterapeutických pomůcek, které umožňují procvičovat mozkové funkce, paměť a orientační schopnosti.

V průběhu pobytu se naši pečovatelé starají o základní osobní hygienu a na vyžádání rádi zajistí i koupel, umytí vlasů apod.

Cílová skupina osob

Senioři

Úkony základní činnosti

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • nácvik a upevňování schopností a dovedností
  • socioterapeutické činnosti
  • pracovně-výchovná činnost
  • pomoc při upevnění kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při úkonech osobní hygieny a použití WC
Vedení denního stacionáře

Kontakt

Branická 43/55, Praha 4-Braník

 

Vedoucí denního stacionáře

Bc. Tereza Novotná

telefon:773 791 408
e-mail: tereza.novotna@uss4.cz


Doprava:

  • autobus č. 170, 196, 197 – zastávka „U Staré pošty
  • tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Přístaviště“

 

Skip to content