Služby, které skutečně pomáhají

Pečovatelská služba

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (+sazebník)

Sazebník úhrad základních činností 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozíku

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na veřejné úřady a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • doprava osobním vozidlem k lékaři, na úřady aj. včetně doprovodu
 • doprava osobním vozidlem Berlingo – úprava pro vozíčkáře k lékaři, na úřady aj. včetně doprovodu
 • dohled nad dospělým občanem
 • pomoc při zajištění péče o domácí zvíře
 • pomoc při zpracování úředních dokumentů
 • tisk a distribuce jídelního lístku

Zprostředkováváme služby pedikérské, kadeřnické, masérské ve střediscích osobní hygieny (SOH) domů s pečovatelskou službou (DPS) Podolská a Branická.

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Pokud občan Prahy 4 chce zavést pečovatelskou službu Prahy 4, obrátí se na:

 • Vedoucí příslušného okrsku pečovatelské služby dle místa svého bydliště (viz „rajonizace“)
 • Svého ošetřujícího lékaře a sociální pracovnici příslušné nemocnice, kde je umístěn nebo na sociální pracovnici sociálního odboru Úřadu městské části Praha 4, telefon: 261 192 111
 • Ústav sociálních služeb v Praze 4, telefon: 296 320 113, 777 480 024

Pečovatelská služba – dokumenty ke stažení

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby

Poučení o ochraně osobních údajů

Standardy kvality pečovatelské služby

Okrsky pečovatelské služby

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 1, Viktorinova

Viktorinova 1122/1, Praha 4
vedoucí okrsku: Lucie Lahová
telefon:  733 664 687
email: ps1@uss4.cz

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Terezu Novotnou( 777 360 224tereza.novotna@uss4.cz).

dopravní spojení:
metro C – stanice „Pražského povstání“ nebo „Vyšehrad“
tramvaj č. 18 – zastávka „Pražského povstání“


Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 2 Podolí

Podolská 208/31, Praha 4
vedoucí DPS Podolská: Renata Endrštová
telefon:  603 835 515
e-mail: ps5@uss4.cz
přístup bezbariérový

vedoucí okrsku: Lucie Lahová
telefon:  605 257 980
e-mail: ps2@uss4.cz

dopravní spojení:
tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Podolská vodárna“
autobus č. 134 – konečná zastávka „Podolská vodárna“


Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 3 Na Chodovci

Na Chodovci 2700/54 (v sídle základní školy), Praha 4
vedoucí okrsku: Jana Cucová
telefon:  723 126 623
e-mail: ps3@uss4.cz

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Michaelu Brožovou, ( 777 360 225; michaela.brozova@uss4.cz).

dopravní spojení:
autobus č. 138, zastávka Měchenická


Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 4 Braník

Branická 65/46, Praha 4
vedoucí okrsku: Pavla Bárová, DiS.
telefon:  605 241 550
e-mail: ps4@uss4.cz
přístup bezbariérový

dopravní spojení:
tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Přístaviště“
autobus číslo 170, 196, 197 – zastávka „U Staré pošty“


Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 5 Marie Cibulkové

Marie Cibulkové 626/4, Praha 4
vedoucí okrsku: Renata Endrštová
telefon:  603 835 515
e-mail: ps5@uss4.cz
přístup bezbariérový

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Terezu Novotnou( 777 360 224tereza.novotna@uss4.cz).

dopravní spojení:
metro C – stanice „Vyšehrad“
tramvaj č. 18 – zastávka „Pražského povstání“
autobus číslo 193 – zastávka Pražského povstání
autobus číslo 134 – zastávka Klikovka.


Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 6 Jílovská

Jílovská 432/11, Praha 4
vedoucí okrsku: Martina Boučková
telefon: 776 367 170
e-mail: ps6@uss4.cz

dopravní spojení:
od metra trasy C – stanice Kačerov autobusy č. 106, 196 – zastávka Sídliště Novodvorská
od metra trasy B – z nádraží Praha-Smíchov autobusy č. 196, 197 – zastávka Sídliště Novodvorská.

Rejstřík ulic (rajonizace)
Vyberte ulici - zobrazí se okrsek:

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 1

Viktorinova 1122/1, Praha 4
vedoucí okrsku: Lucie Lahová

telefon:  733 664 687
email: ps1@uss4.cz

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Terezu Novotnou( 777 360 224tereza.novotna@uss4.cz)

dopravní spojení:
metro C – stanice „Pražského povstání“ nebo „Vyšehrad“
tramvaj č. 18 – zastávka „Pražského povstání“

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 2

Podolská 208/31, Praha 4
vedoucí okrsku: Lucie Lahová
telefon:  605 257 980
e-mail: ps2@uss4.cz
přístup bezbariérový

dopravní spojení:
tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Podolská vodárna“
autobus č. 134 – konečná zastávka „Podolská vodárna“

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 3

Na Chodovci 2700/54 (v sídle základní školy), Praha 4
vedoucí okrsku: Jana Cucová
telefon:  723 126 623
e-mail: ps3@uss4.cz

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Michaelu Brožovou, ( 777 360 225; michaela.brozova@uss4.cz).

dopravní spojení:
autobus č. 138, zastávka Měchenická

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 4

Branická 65/46, Praha 4
vedoucí okrsku: Pavla Bárová, DiS.
telefon:  605 241 550
e-mail: ps4@uss4.cz
přístup bezbariérový

dopravní spojení:
tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Přístaviště“
autobus číslo 170, 196, 197 – zastávka „U Staré pošty“

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 5

Marie Cibulkové 626/4, Praha 4
vedoucí okrsku: Renata Endrštová
telefon:  603 835 515
e-mail: ps5@uss4.cz
přístup bezbariérový

Ohledně sjednání péče či získání více informací, kontaktujte, prosím, Bc. Terezu Novotnou( 777 360 224tereza.novotna@uss4.cz).

dopravní spojení:
metro C – stanice „Vyšehrad“
tramvaj č. 18 – zastávka „Pražského povstání“
autobus číslo 193 – zastávka Pražského povstání
autobus číslo 134 – zastávka Klikovka.

Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 6

Jílovská 432/11, Praha 4
vedoucí okrsku: Martina Boučková
telefon: 776 367 170
e-mail: ps6@uss4.cz

dopravní spojení:
od metra trasy C – stanice Kačerov autobusy č. 106, 196 – zastávka Sídliště Novodvorská
od metra trasy B – z nádraží Praha-Smíchov autobusy č. 196, 197 – zastávka Sídliště Novodvorská.

Wellness služby

Pedikúra pro seniory Prahy 4

 • Podolí
 • Braník
 • Jílovská

Každý klient si přinese vlastní ručník.

kontakt: Daniela Kadlecová
telefon: 721 931 119


Masáže pro seniory Prahy 4

 • Podolí
 • Braník

Každý klient si přinese vlastní ručník.
Masérka Eva Sprinzlová
telefon: 723 817 439


Kadeřnictví pro seniory Prahy 4

 • Braník

kontakt: Pavlína Milosavkjevičová
telefon: 605 136 584


Střediska osobní hygieny SOH

 • Podolí
 • Braník
 • Marie Cibulkové 626/4

Všechna střediska osobní hygieny jsou vybavena vanou i sprchou. Pro převoz uživatele pečovatelské služby – vozíčkáře možno objednat vozidlo Citroen Berlingo za úhradu, jež je pro přepravu vozíčkáře speciálně upraveno (viz obrázky).

Rozvoz obědů

Rozvozy obědů

jsou zajišťovány na rozvozových trasách Prahy 4 vozidly ÚSS4 v pracovních dnech, o sobotách, nedělích a svátcích. Rozvozy se provádějí v časovém rozmezí mezi 11:00 hod. – 14:00 hod. Obědy jsou dodávány do bytů v termojídlonosiči uživatele pečovatelské služby nebo mu zapůjčeném ze strany ÚSS4. Termojídlonosič jsou tři nerezové nádoby, uložené v obalu z umělé hmoty s držákem. Obědy roznášejí určené pečovatelky na trasách.

Zájemci o dovážku obědů v rámci pečovatelské služby se hlásí u vedoucí příslušného okrsku pečovatelské služby dle místa svého bydliště v Praze 4 (viz „Rajonizace“), která s nimi sepíše „Smlouvu o poskytování pečovatelské služby“ a podá další upřesňující informace.

Obědy jsou zajišťovány ze dvou školních kuchyní. Dle přání uživatelů pečovatelské služby možno objednat dovoz dietní stravy z Domova pro seniory se zdravotním postižením Sulická Praha 4.

 


Seznam jídelen

Praha 4, Svatoslavova 27 (přístup bezbariérový)


Praha 4, Podolská 208/31 (přístup bezbariérový)


Praha 4, Branická 43/55 (přístup bezbariérový)


Praha 4, Marie Cibulkové 626/4 (přístup bezbariérový)


Praha 4, Jílovská 432/11 (přístup bezbariérový)

Skip to content