Služby, které skutečně pomáhají

Kluby seniorů

Kluby seniorů jsou určeny osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Pomáhají zachovat duševní aktivitu občanů, překonat osamělost, začlenit se do kolektivu občanů podobného věku, realizovat koníčky. Členové klubu získávají potřebné informace k uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

Vedoucí klubů seniorů

Radka Nováková
telefon: 606 354 133
e-mail: kc@uss4.cz

Skip to content