Služby, které skutečně pomáhají

Centra aktivního stáří a Sousedské kluby

Centra aktivního stáří a Sousedské kluby jsou určeny osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Pomáhají zachovat duševní aktivitu občanů, překonat osamělost, začlenit se do kolektivu občanů podobného věku, realizovat koníčky. Členové klubu získávají potřebné informace k uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

Koordinátorky volnočasových aktivit 

Radka Nováková
telefon: 606 354 133
e-mail: radka.novakova@uss4.cz

Martina Nováková
telefon: 777 478 046
e-mail: martina.novakova@uss4.cz

Skip to content