Služby, které skutečně pomáhají

Terénní služby

Terénní služby pomáhají zajistit seniorům, zdravotně postiženým občanům, případně rodinám s více dětmi, pohodlné žití ve svém domácím prostředí.

Poskytujeme pomoc a podporu v péči o danou osobu. Dále při zajišťování chodu a údržby domácnosti a při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba je poskytována podle sjednaného individuálního plánu. Klíčoví pracovníci plánují s uživatelem pečovatelské služby, případně s jeho rodinnými příslušníky či určenými kontaktními osobami její průběh, hodnotí jej a přijímají opatření k jeho změně, je-li toho třeba.

Při poskytování pečovatelské služby zachováváme Etický kodex zaměstnanců ÚSS4.

Skip to content