Služby, které skutečně pomáhají

Podpora samostatného bydlení

Obecné informace ke službě Podpora samostatného bydlení

Hlavním cílem poskytované služby je, aby byl uživatel co nejsamostatnější v běžném životě. Pracovníci přímé péče poskytují podporu v úkonech, které uživatel nezvládá nebo zvládá jen s pomocí druhé osoby. K uživatelům přistupujeme s ohledem na jedinečnost a individualitu uživatele. Důraz je kladen na individuální plánování služby, a to i z pohledu biografické péče při znalosti životního příběhu uživatele, díky kterému jsou poskytované služby výrazně individualizovány.
Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleňováním do společenského života. S respektem k individualitě uživatele a jeho soukromí podporujeme realizaci jeho vlastních představ
o stanovených cílech. Uživatel je postupně veden a směřován k přebírání své vlastní odpovědnosti, ohleduplnosti a samostatnosti. Uživatel v ideálním případě navazuje a udržuje sociální vztahy s rodinou, přáteli a dalšími osobami ve svém okolí.
Míra podpory je přizpůsobována potřebám uživatele tak, aby nedocházelo k přemíře podpory nebo naopak jejímu nedostatku. Uživatel je podporován ke své vlastní aktivitě
a iniciativě.

Podpora uživatele obsahuje zejména pomoc při chodu domácnosti (podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, zabezpečení záležitostí spojených s bydlením, s obsluhou spotřebičů apod.), zprostředkovaní́ kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na volnočasové aktivity, podpora při využívání běžných veřejných služeb apod.), pomoc při uplatňování práv (pomoc při vyřizování osobních záležitostí, osobních dokladů apod.

Kontaktní informace
Skip to content