Služby, které skutečně pomáhají

Minulý týden proběhl společný výlet členů klubu seniorů z Prahy 4. Jednodenní podzimní výlet nabídl hodně zajímavého, zámeckou kapli sv. Romedia s bohatou štukovou výzdobou – Zámek Choltice. Další zastávkou byl hřebčín Kladruby,…

Dne 20.10. proběhne v klubu seniorů v Podolské loučení s létem. V rámci středečních tanců se uskuteční květinové setkání, hrát bude báječný orchestr Sonet. Oblečte si květinové vzory, přijďte se pobavit a užít si krásné odpoledne.

2. října je Dnem pečujících. Ať už se jedná o formální pečující, kteří se starají denně o druhé a rozhodli se pro tuto těžkou práci jako své povolání, anebo neformální pečující, tedy rodinu, která…

V polovině září jsme po dlouhé době zase společně vyrazili na krásný výlet do nejmladšího národního parku České republiky, Českého Švýcarska. Výlet měl dvě hlavní zastavení. Jako první jsme navštívili a projeli…

Vážení, pokud jste si našli chvilku a přišli se podívat na Den otevřených dveří ve znovu otevřených prostorech Ústavu sociálních služeb v ulici Viktorinova 1122/1,14 00 Praha 4 Nusle, děkujeme za Vaši návštěvu. Mohli…

Revitalizace služeb ÚSS v Praze 4

Zdokonalení individuálního přístupu v péči o seniory prostřednictvím implementace nadstavbového modelu Biografické péče do poskytovaných sociálních služeb. Zakladatelem a průkopníkem modelu biografické péče je rakouský profesor Erwin Böhm. 

Cílem projektu je individualizované poskytování sociálních služeb, kdy se služby přizpůsobují individuálním potřebám uživatelů. Tohoto cíle je dosahováno zejména na základě znalostí životního příběhu uživatelů.

Během realizační doby projektu budou postupně vzděláváni všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou aktivně zapojeni do poskytovaných služeb. Nabité znalosti budou následně aplikovány v každodenní praxi našich zaměstnanců.

Skip to content