Služby, které skutečně pomáhají

Od června minulého roku zavádíme díky profesorce Evě Procházkové: Revitalizaci služeb. Tento projekt se dá ve zkratce popsat jako přizpůsobení péče každému jednotlivému seniorovi, a to na základě jeho životního příběhu….

Jak jsme se přizpůsobili situaci Covid-10 V této složité situaci, kdy je aktivní činnost klubů pozastavena a kluby jsou uzavřeny, se snažíme, aby se kontakty se seniory nepřerušily. Vedoucí klubové činnosti je…

Všem seniorům, kteří pobírají naše služby nabízíme pomoc přes telefonickou linku: 777 478 159 na našeho kolegu Davida, a to od pondělí do pátku od 9:00-15:00. Rád vám pomůže objasnit situaci, která se…

Na začátku roku mají lidé tendenci hodnotit svůj předchozí rok a připravovat se na ten nový. Nový rok je ideální příležitostí k získání nových zkušeností a příležitostí k tomu vyzkoušet něco nového. Smysl a naplnění…

Revitalizace služeb ÚSS v Praze 4

Zdokonalení individuálního přístupu v péči o seniory prostřednictvím implementace nadstavbového modelu Biografické péče do poskytovaných sociálních služeb. Zakladatelem a průkopníkem modelu biografické péče je rakouský profesor Erwin Böhm. 

Cílem projektu je individualizované poskytování sociálních služeb, kdy se služby přizpůsobují individuálním potřebám uživatelů. Tohoto cíle je dosahováno zejména na základě znalostí životního příběhu uživatelů.

Během realizační doby projektu budou postupně vzděláváni všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou aktivně zapojeni do poskytovaných služeb. Nabité znalosti budou následně aplikovány v každodenní praxi našich zaměstnanců.

Skip to content