Služby, které skutečně pomáhají

HoCare2.0

Jaký problém projekt HoCare2.0  řeší?
Skutečnost, že do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let, činí „Stříbrnou ekonomiku“ jednou z nejrychleji se rozvíjejících ekonomických oblastí. Vzhledem k tomu, že mnoho řešení pro seniory je založeno na IT technologiích, které dosud nejsou příjemci péče dobře přijímány, je potřeba je více zapojit do procesu navrhování samotných produktů.
Projekt HoCare2.0 podporuje poskytování a zavádění vysoce inovativních řešení pro sociální a zdravotní péči prostřednictvím spoluvytváření. Bude systematicky měnit inovační ekosystémy a posouvat je směrem k „Otevřené inovaci 2.0“.

Jaké jsou cíle projektu HoCare2.0?
Inovativní řešení budou společně navrženy na základě poznatků místních podniků a veřejných poskytovatelů tak, aby bylo zajištěno, že potřeby klientů budou dobře pochopeny a cíleny.

Projekt vybuduje laboratoře a nástroje pro spoluvytváření, zřídí transregionální síť, navrhne společnou strategii a akční plán a vypracuje plán pro přechod na „Otevřenou inovaci 2.0“. Vyvinuté a otestované nástroje pomohou regionům řešit výzvy spojené se „Stříbrnou ekonomikou“ a posílí implementaci chytrých strategií specializace.

Partneři HoCare2.0
ČESKÁ REPUBLIKA: DEX Innovation Centre + Institute of social services Prague 4
MAĎARSKO: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. + National Healthcare Service Center
SLOVINSKO: Business support centre L.t.d., Kranj + Místní komunita Tržič + Domov důchodců Tržič
NĚMECKO: Carus Consilium Saxony GmbH + Dresden University Hospital
POLSKO: Kraj Malopolska
ITÁLIE: Cremona Chamber of Commerce + Kraj Lombardy

Sociální ambulance – výstup projektu

Sociální ambulance – infografika

Tisková zpráva ÚSS4 Hamburk ESN 

Tisková zpráva ÚSS4 Hamburk

Závěrečná konference HoCare 2.0

Výstupy závěrečné „pražské“ konference projektu HoCare2.0

Realizace 1. 4. 2019 – 30. 6. 2022
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF) Více informací o projektu najdete http://www.interreg-central.eu/HoCare2.0

Skip to content