Služby, které skutečně pomáhají

Domy s pečovatelskou službou

Bydlení v Domově s pečovatelskou službou (dále DPS) je určeno zejména pro občany žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení ze zdravotních důvodů nevyhovující. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci. Žádost o byt v DPS se podává na tiskopisu „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“, který lze získat a zároveň podat na adrese Podolská 208/31, Praha 4. nebo si jej můžete stáhnout zde v přiloženém odkazu.


Sociální pracovnice

Bc. Monika Křížková

tel.: 296 320 325, 773 791 408
e-mail: monika.krizkova@uss4.cz

Ke stažení Umístění jednotlivých DPS

Žadatel doloží k žádosti následující přílohyNa území městské části Praha 4 se v současné době nachází 4 domy s pečovatelskou službou, na těchto adresách:

Dům s pečovatelskou službou, Podolská 208/31, Praha 4-Podolí – 40 bytů
Kontakt
image-29


Dům s pečovatelskou službou, Branická 65/46, Praha 4-Braník – 165 bytů
Kontakt
image-13


Dům s pečovatelskou službou, Branická 43/55, Praha 4-Braník – 14 bytů
Kontakt
image-14


Dům s pečovatelskou službou, Marie Cibulkové 626/4, Praha 4-Pankrác – 20 bytů
Kontakt
image-62


 

 

Skip to content