Služby, které skutečně pomáhají

Domy s pečovatelskou službou

Bydlení v Domově s pečovatelskou službou (dále DPS) je určeno zejména pro občany žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení ze zdravotních důvodů nevyhovující. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci. Žádost o byt v DPS se podává na tiskopisu „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“, který lze získat a zároveň podat na adrese  Viktorinova 1, Praha 4, nebo si jej můžete stáhnout zde v přiloženém odkazu.

Žadatel doloží k žádosti následující přílohy.


Sociální pracovnice

Tereza Novotná, Bc.

tel.: 773 791 408
e-mail: tereza.novotna@uss4.cz

Ke stažení Umístění jednotlivých DPS

 

Dům s pečovatelskou službou Podolí, Podolská 208/31, Praha 4-Podolí – 40 bytů

image-29


Dům s pečovatelskou službou Braník, Branická 65/46, Praha 4-Braník – 165 bytů

image-13


Dům s pečovatelskou službou Malý Braník, Branická 43/55, Praha 4-Braník – 14 bytů

image-14


Dům s pečovatelskou službou Marie Cibulkové, Marie Cibulkové 626/4, Praha 4-Pankrác – 20 bytů
image-62

 

 

Skip to content