Denní stacionář

Posláním denního stacionáře Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je poskytování ambulantních sociálních služeb (tj. spojených s docházkou do tohoto zařízení) občanům Prahy 4 – uživatelům sociálních služeb, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle denního stacionáře

Cílem sociálních služeb denního stacionáře je dosažení možného zlepšení kvality života uživatele sociálních služeb, aby mohl (v rámci svých možností daných jeho věkem či jeho zdravotním postižením) žít běžným způsobem života jako jeho ostatní spoluobčané a zajištění dohledu nad uživatelem služeb v době, kdy osoba, která o něho pravidelně pečuje, je zaneprázdněna.

Harmonogram činnosti

Soubor ke stažení zde

Cílová skupina osob

Senioři

Úkony základní činnosti

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • nácvik a upevňování schopností a dovedností
  • socioterapeutické činnosti
  • pracovně-výchovná činnost
  • pomoc při upevnění kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při úkonech osobní hygieny a použití WC