Kluby seniorů

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pomáhají zachovat duševní aktivitu občanů, překonat osamělost, začlenit se do kolektivu občanů podobného věku, realizovat koníčky. Uživatelé sociálně-aktivizačních služeb získávají v klubech seniorů potřebné informace k uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

Cílová skupina

Senioři a osoby zdravotně postižené.

Tyto sociální služby jsou organizačně začleněny do sekce sociálních služeb ÚSS 4.

Vedoucí KS Nováková R

Vedoucí klubové činnosti

Radka Nováková
telefon 241 430 640, 606 354 133
e-mail: kc@uss4.cz