Služby, které skutečně pomáhají

COVID-19: Aktuální situace v Ústavu sociálních služeb v Praze 4

  • OBĚDY: Vývařovny fungují a nadále obědy odebíráme, tzn. že našim uživatelům nadále obědy dovážíme. Jídelny jsme zavřely, ale díky dobrovolníkům donášíme obědy všem seniorům až domů.
  • PÉČE: Pečovatelské služby jsou v normálním provozu.
  • NÁVŠTĚVY: V Odlehčovacím zařízení na Jílovské jsou od pátku 6.3. zakázány všechny návštěvy. V Domovech s pečovatelskou službou, prosíme, o zvážení každé návštěvy, zda je nyní nutna. Na místě je opatrnost.
  • KLUBY SENIORŮ: Akce Klubů seniorů jsou prozatím všechny zrušeny.
  • CENTRUM PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ: Akce Centra pro rodinné pečující a svépomocné skupiny jsou prozatím všechny zrušeny.

Mockrát děkujeme za pochopení.


ÚSS4 se řídí doporučeními příslušných orgánů v prevenci proti koronaviru

Vedení ÚSS4 spolu s MČ Praha 4 situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 pečlivě sleduje. ÚSS4 se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj rychle reagovat. Zavedli jsme bezpečnostní patření, která jsou v souladu s jsou v souladu MZ ČR, MPSV a MHMP a Bezpečností radou státu.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Skip to content