Služby, které skutečně pomáhají

Buddhistický mnich v Klubu seniorů

Na pondělí 10. 2., kdy se do České republiky dostal orkán Sabine, jsme měli v Klubu seniorů na Braníku domluvenou návštěvu buddhistického mnicha Yeshi Gawa, který působí pod organizací Tibet Open House. Tiběťanů je v Praze pouze 8, takže jsme měli obrovskou radost, že naše pozvání Yeshi přijal. 

Přednáška měla začít ve 13:30 hod., ale orkán byl rychlejší a na Braník se dostal kolem 13:00 hod. I přesto se nám podařilo s Yeshim vytvořit výbornou atmosféru.

Yeshi se nám v úvodu svého povídání představil a jako každý mnich byl i on pověřen samotným Dalajlámou. V úvodu mluvil o Buddhismu jako takovém. Dozvěděli jsme se například, že Buddhismus ve skutečnosti není náboženství, ale jde o cestu životem. Spoustu z nás zajímalo téma putování mysli, reinkarnace i pohled na každodenní trápení v nemoci. Do diskuze se zapojili jak senioři, tak pečovatelky i řidiči z řad zaměstnanců.

Naše koordinátorka Terezka překládala Yeshiho z angličtiny do češtiny a vytiskla nám pár manter – modliteb, které jsme si společně s mnichem zazpívali. Než jsme začali zpívat, mnich nám vysvětlil, že když se buddhisté modlí, nikdy se nemodlí za svůj blahobyt, ale za blahobyt všech lidí. A tak jsme věděli, že pokud budeme myslet při zpěvu na někoho jiného, energie se ještě zmnohonásobí.

Ke konci nám Yeshi vyprávěl o svém útěku z Tibetu, když mu bylo deset let. Od té doby, kdy kvůli politické situaci se svým strýcem unikl přes nepálské hory, žádal o možnost návštěvy své rodné země již šestkrát, ale Čína bohužel žádost vždy zamítla. Od svých desíti let tedy neviděl svou rodinu, rodiče a bohužel už ani nikdy neuvidí… Svým příběhem nám připomněl, v jak bezpečné a svobodné zemi žijeme a jak vděční můžeme být za vše, co máme.

Děkujeme za tento krásný zážitek Yeshimu Gawovi, Tibet Open House a také naší koordinátorce, která celou akci zabezpečila.

Skip to content