Služby, které skutečně pomáhají

Hrad Loket a Lázně Kyselka

V druhé půlce října jsme navštivili s našim Klubem seniorů opět dvě krásné místa.

V lázních Kyselka jsme zavzpomínali na skvělého podnikatele Heinricha Mattoniho. Ten začal v těchto místech se stáčením minerální vody a postupně vybodoval nádherné lázeňské budovy, kolonádu, upravil promenádní cesty, postavil železniční trať, rozhlednu, a to všechno pro pohodlí lázeňských hostů. Po 2. světové válce a po privatizaci bohužel lázeňské budovy zpustly a začaly se rozpadat. My jsme, ale měli možnost podívat se, jak se některé domy opět začínají probouzet k životu.

Poté jsme se přesunuli k hradu Loket. Hrad se tyčí na skále nad řekou Ohří a byl postaven již ve druhé polovině 12. století jako královský hrad. Poslechli jsme si historickou prohlídku. Prošli jsme si muzejní exponáty, viděli jsme překrásné nástenně malby, sklo ze sklárny Moser, starou Loketskou lékarnu a mnoé další.

Skip to content