Služby, které skutečně pomáhají

Jarní konference

Jarní konference – péče o seniory je součástí životů všech generací

V úterý 12. 4. se uskutečnilo nejen profesní setkání v krásné budově Nuselské radnice.

Cílem tohoto osobního setkání bylo profesionální sdílení zkušeností. Propojení pracovníků a dalších odborníků napříč sociálními službami a institucemi. V odpolední části pak přátelské povídání se seniory.

Po úvodním zahájení paní ředitelky Mgr. Lindy Obrtelové bylo na programu oblíbené “World Café”, kdy pracovníci společně diskutovali na dané téma.

A jaká témata byla na stole?

– biografie a péče o seniory

– dobrovolnictví v sociálních službách

– péči nelze nastavit a zavést ze dne na den, sociální služby mají své procesy

– moderní technologie v sociálních službách

– networking – veletrh služeb

Odpoledne pokračoval program, který byl určen nejen pracovníkům v sociálních službách, ale také seniorů.

Vyslechli jsme zajímavou přednášku o tom, jak objevit ve svých vzpomínkách to, co jsme zapomněli. Paní PhDr. Eva Procházková PhD. dokázala každého posluchače vtáhnout do vzpomínek, které ovlivňují celý náš život. A přesně tohle téma bylo, esencí celé přednášky s názvem Každý má svůj příběh i ty!

Už víme, jak moc je důležitá srozumitelná a uchopitelná znalost biografie seniora pro individuální péči o seniora. Proč je dobré vědět, která témata přinášejí pozitivní emoce a kterým je třeba se vyhnout.

Paní doktorka hned v úvodu poděkovala Monice Křížkové, která odvedla obrovský kus práce a je garantem projektu. Pochopení příběhu biografie a schopností vnímat souvislosti přirozeně přispívá k prodloužení schopnosti soběstačnosti.

Učme se tedy nevidět jen starou tvář a tělo, ale připomínejme si, že tenhle člověk byl jednou také mladý a byl také dítětem. Srozumitelně uchopená znalost biografie, by tedy měla být nedílnou součástí v individuální péči o seniory.

Děkujeme všem účastníkům na naší Jarní konference a přejeme krásné dny.

Skip to content