Služby, které skutečně pomáhají

Napsali o nás…..

V časopise ZPRAVODAJ Senioři v krajích o nás vyšel článek, který vystihuje koncepci biografické péče v rámci projektu Revitalizace sociálních služeb. Biografická péče je nedílnou a  pozitivně vnímanou součástí poskytovaných sociálních služeb.

Ústav sociálních služeb v Praze mění pohled na péči

Senioři z Prahy 4 vyprávěli dva roky pečovatelům své životní příběhy. Pečující dokázali tyto pří­běhy zpracovat do biografických knih a tím smysluplně podpořili potřebu inovativní koncepce Biografické péče s cílem humanizace přístupu k našim seniorům.

“Každý má svůj příběh, i Ty!” Slogan Ústavu sociálních služeb v Praze 4, který ve stručnosti vysti­huje jeho novou cestu i cíl. Aby zaměstnanci poznali osobní příběhy svých klientů a tím pochopili a naplnili jejich specifické potřeby. Aby se otevřela cesta mezi seniorem a pečovatelem, která umožní důstojnější způsob stárnutí. Inovativní projekt spustila před dvěma lety ředitelka ÚSS P4 Linda Obrtelová. Díky výsledkům teď zavádí postupy jako součást vnitřních pravidel organizace a věří, že tento nadstavbový způsob péče bude postupně motivovat i další.

Projekt je zaměřený na zdokonalení individuálního přístupu v péči o seniory prostřednictvím bio­grafické péče. Snahou Lindy Obrtelové je to, aby její zaměstnanci zvládali skvěle nejen péči o fy­zické zdraví a potřeby seniorů, ale také péči o jejich duši a psychiku. Aby došlo k automatickému propojení těchto dvou rovin.

“Chci změnit nahlížení na péči, kterou jednou sama budu potřebovat. Teď mám ideální příležitost!”

Vize, se kterou Linda Obrtelová do Ústavu sociálních služeb v Praze 4 v roce 2019 přišla, byla ta, že člověk musí v první řadě vždy změnit sám sebe.

“Na této pozici mám možnost změnit to, jak se budou jednou starat o nás, až budeme staří a bu­deme pomoc potřebovat. A nemyslím jen naše děti, ale i pečovatele. A vůbec sociální služby jako takové. Populace stárne. Ať se nám to líbí, nebo ne. Já sama jsem třeba ze silného ročníku Husákových dětí, o které se nebude mít kdo postarat. Teď mám možnost změnit péči a nahlížení na ni. Přirozenou cestou bylo využít pro tento krok právě vzdělávání,” vysvětluje své kroky k jas­nému cíli Linda Obrtelová. Mnoho pečovatelek pracuje ve svém oboru i patnáct nebo dvacet let. Věci už dělají intuitivně a přirozeně. Teď se ale odvážně a se zvědavostí pustily do systematického dokumentování příběhů klientů, a díky biografii se jim podařilo najít k seniorům zcela nové cesty. A hlavně najít cesty k tomu, aby senioři dostali to, co skutečně potřebují od doby aktivního stáří až po paliativní péči.

Být sám a být sám – osamocen – jsou dvě různé věci

Hlavní město Praha je, co se týče klientely, specifické. Personál musí vnímat riziko sociální izola­ce seniorů, která je způsobena mnoha faktory. Někteří žijí sami, protože jejich děti pracují nebo žijí daleko. A tam je riziko sociálního vyloučení veliké. “Na druhou stranu to neznamená, že když někdo rodinu má, ta se o něj postará. A naopak často může mít člověk bez rodiny tolik kontaktů, že ta záchranná síť je opravdu velká,” analyzuje situaci Linda Obrtelová, podle které je osobní pří­stup tou jedinou správnou cestou ke komplexní péči o seniory. Vědět, kdy musí klient na návštěvu k lékaři s bolavými zády nebo kdy bude potřebovat zajít nakoupit, to je pro pečovatele automatic­ká náplň práce.

Dva roky projektu otevřely srdce seniorů i nové cesty pro spolupráci s pečovateli

Za dva roky existence projektu Revitalizace služeb se podařilo postupně vzdělat v metodě Biogra­fické péče všechny zaměstnance, kteří jsou aktivně zapojení do poskytovaných služeb. A to i přes náročné období covidové, kdy bylo uvolnění pracovníků pro časově náročné školení obtížné. Už dnes se ale ukazuje, jak moc se úsilí a nasazení vyplatilo. Vzdělávání v této oblasti posunulo my­šlení pracovníků a mělo prokazatelný dopad na přístup a otevřenost seniorů.

Dílčí a celkové výstupy z projektu, který je realizován s finanční podporou EU, budou zapracová­vány do vnitřních pravidel organizace, tudíž budou závazné pro všechny pracovníky v ÚSSP4.

Mgr. Linda Obrtelová, Ředitelka, Ústav sociálních služeb Praze 4, přísp.org.

Skip to content