Služby, které skutečně pomáhají

Nový okrsek pečovatelské služby Vikova

Proběhlo otevření dalšího okrsku pečovatelské služby Ústavu sociálních služeb. Pečovatelská služba reaguje na postupné demografické změny a rozšiřuje své pracoviště. Z tohoto důvodu má pečovatelská služba ÚSS4 od 1. 9. 2023 na území Prahy 4 již šest detašovaných pracovišť, která koordinují terénní službu v daných oblastech. Od září je tak nově v provozu okrsek pečovatelské služby v ulici Vikova 1223/4. Tento okrsek vznikl z bývalého klubu seniorů. Dřívější kluby seniorů a klubová činnost jako taková se v rámci nové koncepce volnočasových aktivit pro seniory nyní soustřeďuje v jednotlivých Centrech aktivního stáří. ÚSS4 tak mohl využít volných prostor ve prospěch své základní činnosti, kterou je poskytování registrovaných sociálních služeb. Dne 21. 9. 2023 proběhlo slavnostní spuštění ostrého provozu detašovaného pracoviště Vikova.

Skip to content