Služby, které skutečně pomáhají

OTEVŘENÍ NOVÉHO CENTRA SOCIÁLNÍCH AKTIVIT

Vážení,

pokud jste si našli chvilku a přišli se podívat na Den otevřených dveří ve znovu otevřených prostorech Ústavu sociálních služeb v ulici Viktorinova 1122/1,14 00 Praha 4 Nusle, děkujeme za Vaši návštěvu. Mohli jste se zde postupně seznámit nejen s novou službou Podpory samostatného bydlení, ale i dalšími návaznými sociálními službami, které ÚSS4 pro občany městské části Praha 4 nabízí.

Pro všechny posíláme krátké shrnutí nabízených služeb

Podpora samostatného bydlení

Sociální služba je určená dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří chtějí s využitím individuální podpory žít co nejvíce samostatně, ve svém bytě a nejsou ještě zcela závislí na přímé pomoci druhé osoby. Tito lidé potřebují pouze podporu v činnostech, které sami nezvládají.

Cílem této služby je rozvíjení dovedností klientů tak, aby v rámci podpory docházelo k co největšímu osamostatnění a  klienti tak mohli žít běžným životem. Podpora se týká oblasti nakupování, vaření, úklidu, hospodaření s penězi, při jednání na úřadech a tak podobně.

Centrum pro rodinné pečující

Pracovnice Centra pro rodinné pečující podporují své klienty tak, aby v domácím prostředí zvládali péči o blízkého co nejlépe a na péči nebyli sami. Pracovnice doprovází klienty v každé fázi života jejich rodinných příslušníků a blízkých, kteří jsou závislí na jejich péči.

Psycholožka i sociální a paliativní poradkyně pomáhají pečujícím a jejich rodinám se s danou situací vyrovnat, orientovat se ve svých zákonných nárocích, podporují je v tom, aby dokázali přijmout pomoc někoho dalšího, je-li to třeba. Jedná se o komplexní podporu, která je nejen odborná, ale také laskavá a podpůrná.

Dále je možné se zapojit i do samostatné podpůrné ( takzvané svépomocné) skupiny pro pečující nebo do klubu pro pozůstalé.

Terénní služby ÚSS4

Cílem je pomáhat seniorům v jejich přirozeném domácím prostředí s úkony, které sami již nezvládají. Službu si zajistí prostřednictvím sociálních pracovnic, které následně u zájemce o službu provedou sociální šetření v místě bydliště a pomohou zabezpečit potřebné sociální služby.

Pod pojmem revitalizace sociálních služeb ÚSS4 se skrývá větší důraz na individuální přístup k uživatelům služeb, práce s životním příběhem seniora a jeho začlenění do přímé péče.  Jsou zaznamenávány životní zkušenosti, zvyky a rituály uživatele tak, aby sociální pracovnice porozuměly uživateli a jeho specifickým potřebám. Podporujeme rodinné vztahy a soběstačnost seniorů.

V rámci služby poskytují sociální pracovnice poradenství nejen seniorům, ale i jejich rodinám a blízkým. ÚSS4 navíc spolupracuje i s dalšími organizacemi, jako je například Regionální dobrovolnické centrum, které se nachází v Michelské ulici. Dobrovolnické centrum pomáhá propojovat osamělé seniory s dobrovolníky.

Kluby pro seniory 

Sociálně aktivizační služby pomáhají zachovat duševní aktivitu občanů, překonat osamělost, začlenit se do kolektivu občanů podobného věku, realizovat koníčky. Všechny kluby a aktivity jsou již po létě v plném proudu. Programy jsou připraveny v centrálním klubu v Podolské ulici, tak i v Branické, Jílovské Svatoslavově, na Roztylském náměstí či Vikově ulici. Programy a aktivity se postupně obnovují, již jsou připraveny výlety a zájezdy, na které jsou senioři z MČ Praha 4 srdečně zváni.

Kontakty:

Vedoucí oddělení sociálních aktivit: Bc. Monika Křížková –  tel. 728 166 441, monika.krizkova@uss4.cz

Vedoucí klubové činnosti sídlí v Podolské 208/31: Radka Nováková, tel. 296 320 370 nebo 606 354 133, radka.novakova@uss4.cz

S pozdravem,

Mgr. Linda Obrtelová

Ředitelka 

Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp.org.

Podolská 208/31, 147 00 Praha

Vážení, pokud Vás den otevřených dveří Centra sociálních aktivit zaujal, poznamenejte si tedy termín 15.září 2021.
V plánování nám moc pomůže, že nám dáte vědět, zda se stavíte, abychom mohli akci přizpůsobit vám, návštěvníkům a také aktuálním hygienicko-epidemiologickým opatřením.
Prosíme o nezávaznou registraci prostřednictvím formuláře zde https://forms.gle/cwR4FUHniXqyCY4n9
Děkujeme a těšíme se na viděnou. 

Foto zdroj: https://www.pexels.com

Skip to content