Služby, které skutečně pomáhají

Pozdrav členům Klubů seniorů

Jak jsme se přizpůsobili situaci Covid-10

V této složité situaci, kdy je aktivní činnost klubů pozastavena a kluby jsou uzavřeny, se snažíme, aby se kontakty se seniory nepřerušily. Vedoucí klubové činnosti je v pravidelném spojení s  vedoucími klubů. Stále probíhá alespoň telefonický kontakt a podpora mezi členy jednotlivých klubů. Pomáháme s řešením aktuálních problémů jak z oblasti sociální, tak i v rovině osobní. Členové některých klubů stále využívají distribuci materiálů na cvičení paměti, případně nabídku různých koncertů on-line v rámci svých možností. Zajistili jsme také pomoc při registraci na očkování těm seniorům, kteří by tuto akci sami nezvládli. Zpětnou vazbou nám jsou krásné reakce seniorů a nedočkavé čekání na znovuobnovení činnosti klubů.


Pozdrav seniorům

Vážení a milí senioři, členové našich klubů,

v této nelehké době bychom Vás chtěli, alespoň touto cestou pozdravit a popřát pevné zdraví a veselou mysl. Chtěli bychom, abyste věděli, že na Vás myslíme a i nám velmi chybí osobní kontakt s Vámi. Jsme připraveni, v rámci našich možností, udělat vše pro Vaši spokojenost. Popřejme si co nejlepší rok 2021 a ještě mnoho kulturních akcí a našich inspirujících výletů. Velmi na Vás myslím a těším se na naše setkání. Moc mi chybíte!!! Opatrujte se!!!

                                                                                              Radka Nováková

                                                                                  Vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Skip to content