Služby, které skutečně pomáhají

Staňte se dobrovolníkem a pomozte seniorům v okolí vašeho bydliště

Formulář najdete zde.

Ústav sociálních služeb Praha 4 ve spolupráci s Městskou částí Praha 4, členy Skautů Prahy 4 a dalšími dobrolníky připravují sdílenou pomoc převážně starším obyvatelům Prahy 4, kteří se díky nouzovému stavu dostávají do nepříznivé situace a potřebují pomoc při zachování vlastního bezpečí. Tato sdílená pomoc bude doplněním standartně poskytovaných sociálních služeb. Toto rozšíření bude zaměřeno převážně na pomoc s nákupem a zajištění léků s využitím moderních technologií.

Přihlaste se skrze náš formulář a pokud můžete pomozte jim. Hledáme dobrovolníky z Prahy 4. Myslíme samozřejmě na zdraví i vás všech a proto si ,prosím, skrze naši rajonizaci najděte dle vaší adresy okrsek pod který spadáte. Zamezíme tak vašemu pohybu v MHD. Budete tak pomáhat jen seniorům v okolí vašeho bydliště. Proto je důležité, abyste byli z Prahy 4.

Skip to content