Služby, které skutečně pomáhají

Výlet Březnice

Celodenní výlet s názvem Březnice v červnu měl tři zastávky.

Nastartovali jsme jej návštěvou zámku Březnice. Zde jsme měli možnost zúčastnit se historické prohlídky, která byla zajímavá díky rozmanitosti architektury zámku. Po příjemně stráveném dopoledne nám všem vyhládlo a tak jsme se přesunuli do města Příbram, kde jsme si užili společný oběd. Po dostatečném posilnění a chvíli odpočinku vedli naše kroky na Strž, kterou velmi rád navštěvoval Karel Čapek se svou ženou Olgou Scheinpflugovou. Zde má tento významný literát svůj památník.

Výlety jsou otevřeny široké veřejnosti. Celý Klub seniorů ÚSS4 má na starosti vedoucí klubu – Radka Nováková, za jejich organizaci dostává často pochvaly.

                                                                          
Skip to content