Služby, které skutečně pomáhají

Závěrečná konference HoCare2.0

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu HoCare2.0

Již tuto středu se bude konat závěrečná konference projektu HoCare2.0, jehož partnerem je i Ústav sociálních služeb v Praze 4. Projekt HoCare2.0 je financován z programu Interreg Central Europe a je do něho zapojeno 11 partnerů ze šesti zemí střední Evropy. V rámci projektu byly prostřednictvím kokreačního přístupu, tedy při zapojení účastníků ze soukromého, akademického a veřejného sektoru a zároveň zástupců uživatelů služeb testovány nové technologie a přístupy případně jejich nové aplikace.

V rámci závěrečné konference, která proběhne online, budou představeny jak jednotlivé pilotní projekty, tak nové a inovativní postupy, které byly v jejich přípravě využity. Součástí potom bude i odborný panel.     

Více informací o konferenci naleznete na

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0/Invitation-to-Closing-Open-HoCare2-0-Conference.html

Přihlašování na konferenci je možné na

https://www.eventbrite.co.uk/e/closing-open-hocare20-conference-registration-355086662767

Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území městské části Prahy 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.

Pro vice informací prosím kontaktujte:

Michal Souček, 722 222 886, project.hocare2@uss4.cz

Skip to content