Služby, které skutečně pomáhají

Byly uděleny ceny Inovace v sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila a ocenila nejlepší inovativní projekty v sociálních službách. Odborná porota složená z Jiřího Horeckého (prezidenta APSS ČR), Mariana Jurečky (ministra práce a sociálních věcí), Vítězslava Schreka (hejtmana Kraje Vysočina), Pavla Šotoly (radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální oblast) a Daniely Luskové (viceprezidentky APSS ČR pro kvalitu sociálních služeb), vybrala osm nejlepších inovativních záměrů v sedmi kategoriích: paliativní péče, péče v sociálních službách, PR a marketing v sociálních službách, transformace v sociálních službách, využití technologií v sociálních službách a krajské úřady. Soutěž bude vyhlašována jednou za dva roky. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do soutěže se přihlásilo se svými inovativními přístupy celkem 36 projektů.

Ústav sociálních služeb v Praze 4 se se svým skončeným evropským projektem Revitalizace sociálních služeb přihlásil do kategorie péče v sociálních službách. Tento náš inovativní projekt spočíval zejména v postupné implementaci koncepce biografické péče, jejíž základem je práce s životním příběhem našich uživatelů. Více informací o projektu Revitalizace zde https://uss4.cz/projekty/revitalizace-sluzeb/) nebo ve zpravodaji Senior https://seniorivkrajich.mpsv.cz/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-Zpravodaj_SVK.pdf).

Reportáž o prvním ročníku Ceny inovace v sociálních službách byla odvysílána i ve zpravodajské relaci České televize https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100616/cast/919300/

Vítězové jednotlivých kategorií:

Paliativní péče: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Rozvoj paliativní péče v domově pro seniory
 

Péče v sociálních službách: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., projekt Spolu do života – individuální začlenění dospělých lidí s tělesným a kombinovaným postižením do běžného prostředí
 

Péče v sociálních službách: Rodinné Integrační Centrum z.s., projekt Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji
 

Péče v sociálních službách: Diakonie ČCE Krabčice, projektKrabkostky – v jednom soustě celé jídlo
 

PR a marketing v sociálních službách: Startujeme, o.p.s. (člen skupiny sociálních podniků Etincelle), projektHodnotící tým Troublegang a jeho zapojení do sociální služby sociální rehabilitace
 

Transformace v sociálních službách: Domov Sluneční dvůr, p.o., projektTransformace SS v Domově Sluneční dvůr
 

Využití technologií v sociálních službách: Tichý svět, o.p.s.. projekt Tichá linka
 

Krajské úřady: Krajský úřad Kraje Vysočina, projekt Systém sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Skip to content